Dins la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), s’ha col·laborat activament en l’assessorament als projectes presentats per a revisió i en aquells que han requerit certificació d’adequació a la legislació de protecció de dades europea, exigida als projectes finançats per la Comissió Europea. També s’ha participat en dues sessions de formació al dDoctorat del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

En el marc de l’adaptació al Reglament general de protecció de dades, que entrarà en vigor el 25 de maig del 2018, s’ha participat en el grup de treball del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), constituït el 6 de març. També s’ha assistit a les jornades organitzades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), en col·laboració amb  l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).