El 2016 el finançament global obtingut per la UPF s'ha situat en 40,8 milions d'euros, import superior a l'obtingut el 2015 (38 milions d'euros). Destaca l'augment del finançament estatal, que s'ha doblat respecte el 2015 i que ha representat la principal font de finançament (53% del total el 2016), molt per davant del finançament europeu (18,7% del total) que havia esdevingut la principal font d'obtenció de recursos econòmics els darrers anys. Amb tot, la UPF es troba en els primers llocs, entre les entitats espanyoles. en captació de recursos europeus. 

L'increment de finançament estatal s'explica fonamentalment per 3 motius: 1) el 2016 es van resoldre dues convocatòries de projectes I+D (en total 9,8 M€), 2) el reconeixement del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions com a Unitat d'Excel·lència María de Maeztu (2M€), i 3) l'increment en l'obtenció d'ajuts per a la incorporació d'investigadors postdoctoral (en especial Ramón y Cajal, convocatòria en què es van obtenir 13 ajuts amb un import global de 4M€).

Si es tenen en compte els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREAL, CREI, CRG, IBEI i IMIM), el finançament se situa en 44,1 milions d'euros.