La UPF manté uns indicadors d’internacionalització molt per sobre de la mitjana espanyola i més comparables als referents de les universitats europees que destaquen en el panorama global d’educació superior. Durant el curs 2015-2016, un 38% dels graduats de grau havien fet una estada a l’estranger, un percentatge que depassa el 20% que marca la Unió Europea per al 2020, i que esdevé un tret diferencial dels graduats UPF. Durant el curs 2016-2017, 880 estudiants han marxat a l'estranger per estudiar o fer-hi pràctiques, i la UPF ha rebut 2.034 estudiants internacionals en mobilitat procedents de 49 països, que han arribat per mitjà de convenis d’intercanvi, del Programa d’Estudis per a Estrangers o com a estudiants visitants, atrets per la reputació dels àmbits acadèmics de la Universitat. Amb un increment del 10% respecte al curs anterior, s'ha depassat per primer cop la frontera dels 2.000 estudiants.

Una de les notícies més remarcables ha estat l’èxit obtingut per la UPF en la convocatòria de fons Erasmus+ 2017 per a la mobilitat internacional amb Austràlia, Estats Units, Tunísia, Israel, Sèrbia, l'Índia, Indonèsia, Iran, Rússia, Sud-àfrica i Xina. Durant el curs 2016-2017 s'han atorgat els ajuts obtinguts en anteriors convocatòries del programa, obrint i consolidant relacions amb universitats sòcies dels diferents continents, amb especial èmfasi a les mobilitats de personal docent i de doctorat.

En efecte, Erasmus+ juga un paper destacat en la política de mobilitat i d'internacionalització de la UPF i, en aquest sentit, la Universitat s'ha sumat enguany a les celebracions del 30è. aniversari del programa, acollint la trobada europea de l'Erasmus Student Network (ESN) i homenatjant els coordinadors de mobilitat de les facultats.

Enguany, també s'ha desplegat el projecte de Campus d'Excel·lència Internacional com una política de consolidació d'aliances estratègiques a través de la participació en xarxes com l'Europaeum i el Young European Research Universities Network (YERUN) i amb una convocatòria de fons llavors adreçada a professors de la UPF per impulsar projectes de valor afegit i amb projecció de futur, en col·laboració amb universitats sòcies internacionals.

Aquests resultats són possibles gràcies a una acció i una presència internacional compromesa i constant en diversos fòrums d’educació internacional, on es cultiven les relacions institucionals i es negocien nous convenis i oportunitats de col·laboració. Així, durant el curs 2016-2017, la UPF ha participat a les conferències anuals de la European Association for International Education (EAIE) a Liverpool i de NAFSA a Los Angeles, de la mà del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) sota el paraigua “Study in Catalonia”. Més enllà dels fòrums establerts, la UPF és particularment proactiva en països objectiu que es fixen anualment per fer-hi missions institucionals conjuntes amb l’Aliança 4 Universitats (A4U) i que per al 2016-2017 ha estat Malàisia.

Per l’especial dimensió del Programa d’Estudis per a Estrangers, la UPF també ha participat en la Conferència Anual del Forum on Education Abroad celebrada a Seattle. Com a membre d’aquesta associació i en la línia d'excel·lència que caracteritza el seu model docent, la UPF celebra que ha obtingut enguany l'acreditació de qualitat dels seus programes, posicionant i revalidant l’oferta aglutinada sota el Programa d’Estudis per a Estrangers.

Mobilitat

Durant el curs 2016-2017 es mantenen les altes xifres de mobilitat, tant de sortida com d'entrada, amb l'obertura a nous col·lectius i modalitats.

Mobilitat sortint d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 880 estudiants de la UPF han participat en els programes d’intercanvi i de mobilitat durant el curs 2016-2017, que els han obert les portes a 42 països diferents. S'observa un augment relatiu destacable, sobretot pel que fa a mobilitat en pràctiques i fora d’Europa, segons la distribució següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 581
 • Erasmus pràctiques (Europa): 52
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 243
 • SICUE (Espanya): 3
 • Mobilitat en Aprenentatge Servei (MApS estiu del 2016): 1

La majoria dels estudiants de la UPF continuen optant per Europa i acollint-se al programa d’ajuts Erasmus+ 2014-2020, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques. Progressivament, però, la mobilitat més enllà d’Europa creix i la política de beques i ajuts de la UPF s’adapta per tal de cobrir també aquesta opció.

Una bona gestió dels ajuts Erasmus atorgats a la UPF ha permès que tots els estudiants hagin marxat becats a estudiar a Europa i més del 40% han obtingut ajuts per a mobilitat fora d'Europa gràcies al programa Erasmus+ en la seva nova dimensió internacional (30 beques completes amb viatge i mensualitat) i les borses d'ajuts de viatge propis de la UPF (50 beques Aurora Bertrana, 10 beques Passaport al Món, 1 beca MApS i 15 beques Santander Iberoamèrica), amb una dotació global de 116.000 euros a través de fons propis i patrocinis. És a dir, que un 85% disposen d’algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb MOBINT, com fan fins al 50% dels estudiants en mobilitat de la UPF. Tots els estudiants es beneficien d’exempció de pagament de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a la mobilitat Erasmus pràctiques, s’ha promogut dins de la campanya de mobilitat internacional, però també com a opció específica de pràctiques a l’estranger, acompanyada de tallers per a la recerca d’oportunitats i una convocatòria flexible que ha permès maximitzar els ajuts atorgats. S'observa una tendència a l'alça d'aquesta modalitat i, per donar-hi suport, s'estan obrint vies específiques amb algunes universitats sòcies per facilitar-la.

Com a novetat, a l’estiu del 2016 es va obrir la convocatòria pilot del programa MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei), que va permetre una primera experiència a través d'un projecte de consultoria legal a comunitats desafavorides al Perú. Per a l'estiu del 2017 s'han ofert noves oportunitats i més ajuts, amb una resolució provisional de 9 becaris per anar al Perú, a l'Índia i a Mèxic.

Mobilitat entrant d’estudiants

2.034 estudiants de fora de la UPF han fet una estada acadèmica a la universitat durant el curs 2016-2017, d’acord amb el detall següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 451
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 143
 • SICUE (Espanya): 31
 • Visitants: 59
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 19
 • Programa d’Estudis per a Estrangers: 1.217
 • Escola d’Estiu Internacional: 114

El curs 2016-2017 ha vist un creixement en tots els programes, tot i que pel seu pes específic i l'aportació econòmica en matrícules, cal destacar els excel·lents resultats del Programa d’Estudis per a Estrangers.

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per millorar l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional, ha permès oferir una informació acurada i uns serveis de qualitat als estudiants que han vingut aquí. Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat. Com a part essencial d’aquesta, el col·lectiu internacional s’ha beneficiat de les activitats del programa Voluntariat Lingüístic i de l’oferta específica de cursos de català i de castellà, així com de la nova oferta promoguda en el marc de la càtedra Pompeu Fabra. Des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida s’ha coordinat la participació dels estudiants locals i de l’Erasmus Student Network en l’organització de programes de mentors i d’activitats socials i culturals.

Mobilitat del personal 

Durant el curs acadèmic 2016-2017, a través del programa d’ajuts de mobilitat Erasmus+ Europa, 10 nous beneficiaris del PDI i 10 del PAS han pogut gaudir d’estades a diverses institucions d’educació superior d’Europa.

També en el marc del programa Erasmus+, les oportunitats de mobilitat s'han obert a països de fora de la Unió Europea. Concretament, la UPF ha pogut oferir ajuts per anar o convidar personal a universitats sòcies de la regió Àsia-Pacífic (Japó, Xina, Índia, Corea del Sud, Austràlia), a més de Rússia i Sud-àfrica, en projectes compartits amb l'Aliança 4 Universitats (A4U). 

Aquesta nova línia de treball permet aprofundir les relacions de la UPF amb aquests països com a nous mercats d'estudiants globals i com a seu de centres universitaris de prestigi creixent, oferint noves oportunitats d'estudi, formació i recerca a l'estranger per als joves investigadors i professors de la UPF.

Durant el curs 2016-2017, 11 membres del personal de la UPF i 14 professors d’institucions dels països esmentats han pogut gaudir d'aquests ajuts en iniciatives de valor afegit per a tota la comunitat UPF, com seminaris monogràfics o la Global Week, adreçada a estudiants de Global Studies.

Cooperació acadèmica internacional

Participació en conferències i xarxes

A més d’actives i extenses relacions bilaterals internacionals, la UPF aposta per la participació selectiva en xarxes d’universitats europees i per la presència articulada i constant en conferències i iniciatives dins l’àmbit de l’educació internacional.

Durant el curs 2016-2017 la UPF ha participat en:

 • Conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), celebrada a Liverpool el setembre del 2016, amb una ponència sobre el model d'Escola d'Estiu Internacional de la UPF.
 • Missió del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) a Tunísia l'octubre per promoure relacions i projectes bilaterals.
 • Conferència Europea del Forum on Education Abroad, organitzada a Atenes l'octubre.
 • Conferència anual del Forum on Education Abroad, celebrada a Seattle el març, amb la distinció oficial del programa de la UPF acreditat enguany.
 • Trobada d’universitats holandeses i espanyoles facilitada pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i l’agència holandesa NUFFIC, l'abril a l'Haia.
 • Trobada d’universitats xineses i espanyoles per promocionar la mobilitat internacional, organitzada per Casa Àsia a Barcelona, el 8 de maig.
 • Conferència anual de NAFSA, d'Educació Internacional a Amèrica del Nord, que va tenir lloc a Los Angeles a finals de maig.

En el context de la xarxa Europaeum, estudiants de postgrau de la UPF continuen aprofitant les oportunitats de col·laboració privilegiada amb les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia, participant en seminaris i en tallers. El projecte més destacat enguany ha estat l'aprovació del màster Erasmus Mundus conjunt en Política i Societat Europea, promogut per Praga, Leiden, Cracòvia i la UPF, que s'iniciarà el proper curs.

De més recent creació (2015), a iniciativa de l’Aliança 4 Universitats, la xarxa Young European Research Universities Network (YERUN) ha desplegat enguany les primeres accions conjuntes en termes de posicionament sobre els programes Horizon 2020 i Erasmus+. També ha facilitat trobades de tècnics d'internacional i recerca per iniciar projectes més concrets a partir del mapeig de les col·laboracions existents i amb la creació de grups de treball. En aquesta línia caldria emmarcar les jornades facilitades per la UAM a Madrid per intercanviar experiències i promoure titulacions dobles o conjuntes entre els membres de la xarxa. La UPF ha estat present a les dues reunions de la xarxa l'octubre del 2016 a Konstanz i el febrer del 2017 a Madrid, per contribuir activament a la confecció de l’estratègia de la xarxa.

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M -amb el suport de l’ICEX- també en l’àmbit internacional, explorant nous mercats i establint noves relacions en països del sud-est asiàtic, i cimentant les relacions iniciades en països emergents.

 • Participació conjunta en un road-show organitzat per l'ICEX a l'Índia el setembre, a efectes de consolidar i d'ampliar les relacions amb universitats del país. Es van visitar 11 universitats a Delhi i a Mumbai i es va participar a la European Higher Education Fair (EHEF). La UPF va capitalitzar el viatge per dinamitzar el seu projecte Erasmus+ de mobilitat amb l'Índia, obrint definitivament la porta a col·laborar amb la Universitat Jawaharlal Nehru, una de les més destacades del país.
 • Viatge institucional a Malàisia, per tal d’impulsar noves vies o acords de col·laboració amb institucions d’educació superior i recerca, així com per promocionar els programes acadèmics de les universitats de l’Aliança entre els estudiants de la regió. Es van visitar 6 centres universitaris, a més de l’ambaixada espanyola i els representants ministerials d'educació i recerca.
 • Execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia i Sud-àfrica, amb 100 mobilitats. El projecte implica un total de 15 universitats sòcies a Rússia i 4 a Sud-àfrica, i pel que fa a la UPF ha permès establir 5 nous acords amb 4 centres russos i 1 sud-africà, amb mobilitat de personal i estudiants.
 • Missió institucional a la Higher School of Economics, a Moscou (Rússia), el juny, com a soci preferent de les col·laboracions acadèmiques establertes amb el país.

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2016-2017, la UPF ha promogut activament la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, d’acord amb els seus objectius estratègics, tot oferint a la comunitat nous serveis de difusió de les convocatòries obertes, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci de projectes, durant tota la vida del projecte.

Projectes més destacats concedits durant el curs 2016-2017:

 • Erasmus+, KA107 2017. Mobilitat amb països socis del programa (Austràlia, Estats Units, Xina, Sèrbia, Tunísia i Israel). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 224.695 €.
 • Erasmus+, KA107 2017. Mobilitat amb països socis del programa (Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia i Iran). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 335.710 €.
 • Erasmus+, Jean Monnet Chair: EURLink. Coordinador: Prof. Alejandro Sáiz (Departament de Dret), 45.825 €.
 • Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació escolar: "ChangeMakers". Coordinador: Davínia Hernández (Departament de TIC), 145.353 €.
 • Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: "MAISI (MA in Sports Ethics and Integrity)". Coordinador: Universitat de Swansea, amb la participació del Departament de Dret.
 • Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: "Vaclav Havel Program MA in European Politics and Society2. Coordinador: Universitat Karlova de Praga, amb la participació del Departament de Polítiques i d’altres membres del Europaeum.
 • Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: "MAPP (Master in Public Policy)". Coordinador: Central European University a Budapest, amb la participació de la UPF a través de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).

Projectes presentats durant el curs 2016-2017 pendents de resolució o denegats:

 • Erasmus+, KA2. Aliances del Coneixement: "KA-CAIA (Knowledge Alliance to Enable Community Exchange and Codevelopment of Analytics-informed Innovate Approaches to Teaching". Coordinador: UPF, Prof. Davínia Hernández, Departament de TIC.
 • Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació escolar: "IlluminatED". Coordinador: UPF, Prof. Davínia Hernández, Dept. TIC.
 • ERASMUS+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: "YES. Youth Entrepreneurs Socially engaged". Coordinador: Youth for Education and Society Association (Romania), amb la participació del Departament de TIC.
 • Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació superior: "Sign Language Education Training in the EU: An online Curriculum". Coordinador: Universitat Humboldt de Berlín, amb la participació del Departament de Traducció.
 • Creative Europe: "Future Songwriting". Coordinador: Finnish Composers' Copyright Society Teosto (Finlàndia), amb la participació del Departament de TIC. (Denegat)

En l'àmbit institucional, el més rellevant ha estat l’inici de la mobilitat internacional Erasmus+ amb els països de la regió Àsia-Pacífic, Estats Units, Rússia i Sud-àfrica. La UPF ha pogut becar 68 mobilitats d'entrada i de sortida, tant d'estudiants com de personal. Aquestes mobilitats han permès l’enfortiment dels vincles existents així com l’inici de noves col·laboracions a través de l’establiment de relacions acadèmiques, especialment a la regió Àsia-Pacífic, àrea prioritària d’expansió per a la UPF.

En el marc del Campus d'Excel·lència Internacional, durant el curs 2016-2017 s'ha impulsat una convocatòria pilot de fons llavor ("Seed funds") per promoure aliances internacionals estratègiques. Adreçat al PDI de la UPF, el programa va rebre 6 propostes, de les quals en van resultar seleccionades 3: un programa de postgrau conjunt copromogut per Dret i Salut Pública amb universitats nord-americanes, un programa per a la internacionalització de les pràctiques a través d'una xarxa d'universitats i empreses i una conferència d'estudiants sobre Estudis Globals, amb la participació de diverses universitats sòcies. Aquests projectes es troben en curs i se n'avaluaran els resultats a finals del 2017.

Programa d'Estudis per a Estrangers (Study Abroad Program) i Escola d'Estiu

1.331 estudiants han participat en el Programa d'Estudis per a Estrangers i l'Escola d'Estiu Internacional durant el curs 2016-2017:

 • 912 estudiants durant el curs acadèmic
 • 305 estudiants en programes a mida
 • 114 estudiants internacionals a l’Escola d’Estiu Internacional 2017, als quals cal sumar-hi 25 estudiants UPF, amb una matrícula total de 139

Programa d'Estudis per a Estrangers (Study Abroad Program)

El Programa d’Estudis per a Estrangers (PEE) és la clau de volta de les relacions de la UPF amb les universitats nord-americanes, que fan possible els intercanvis en benefici dels estudiants UPF, alhora que suposa una important i creixent font d’ingressos per a la Universitat (el 2016 va facturar 1,5 M€), resultat d'un increment d'estudiants i dels programes a mida. Aquest creixement és imputable a un augment general de la demanda dels programes per a estrangers a Barcelona, però també a la fidelització de noves institucions sòcies, tant universitats com agències.

Com a programa de referència a Europa, el Programa d’Estudis per a Estrangers de la UPF participa en fòrums d’opinió sobre el sector, com el Forum on Education Abroad en les seves conferències americana (Seattle, abril del 2017) i europea (Atenes, octubre del 2016). És més, enguany el programa ha obtingut l’acreditació de qualitat del Forum on Education Abroad, que posiciona el programa definitivament en el panorama europeu i el consolida dins del mercat nord-americà.

Actualment, el programa ja està desplegat acadèmicament en totes les disciplines de la UPF i en col·laboració amb els centres del grup. L’actual catàleg de programes inclou: Legal Studies, International Business (en col·laboració amb ESCI), STEM Abroad, International Relations (en col·laboració amb l’IBEI) i Global Health. L’estratègia de desenvolupament curricular continuarà durant el curs 2017-2018 refinant els programes temàtics i amb un major desenvolupament del programa d’aprenentatge basat en l’experiència (Experiential Learning Program), i potenciant les pràctiques acadèmiques i l’opció de fer projectes de recerca dirigida per professors de la UPF. 

A través del PEE també es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que arriben de prestigioses universitats nord-americanes i d’altres parts del món, interessades a oferir programes curts amb docència de professorat UPF. Els programes a mida permeten aprofundir i ampliar relacions amb aquestes universitats. Així, s’organitzen cursos a mida per a la Universitat de Chicago (hivern i primavera del 2017), Georgetown (estiu del 2017), Northwestern (estiu de l2017), UCLA (estiu del 2017), Texas A&M  (estiu del 2017), dos programes per a la Universitat de Texas a Austin (estiu del 2017), Instituto Tecnológico Autónomo de México (estiu del 2017) i l’escola d’audiovisual ISCPA Toulouse (primavera del 2017). També s’han organitzat nous cursos a mida per a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Missouri (estiu del 2016, tardor del 2016, primavera del 2017 i estiu del 2017), la Universitat Nacional de Pusan (hivern del 2017) i la Universitat de Richmond (estiu del 2017).

Escola d'Estiu Internacional

El juliol, l’Escola d’Estiu Internacional es consolida també com el quart trimestre de la UPF durant el 2017 amb l’oferta de 12 assignatures (a més a més de diversos nivells d’aprenentatge de llengua espanyola adreçats al públic estranger). Amb aquest model, l'Escola s’obre als estudiants de la UPF que durant l’estiu poden avançar en els seus estudis i fer-ho en un ambient internacional, amb professors de la UPF, en grups de classe reduïts i amb enfocaments nous a les disciplines dels seus estudis gràcies a la diversa procedència, geogràfica i cultural, d’estudiants de tot el món. Enguany, s’hi han acollit 25 estudiants, que se sumen als 114 de diverses nacionalitats. 

Activitats

Visites rebudes

Austràlia: Universitat RMIT-Melbourne

Alemanya: DAAD Espanya

Canadà: Universitat de Sherbrooke, Gustavson School of Business de la Universitat de Victòria

Colòmbia: Universitat Nacional de Colòmbia

Cuba: visita d'estudi d'una delegació integrada per la Universitat de l'Havana, Universitat Central de Las Villas, Universitat d'Holguín, Universitat Agrària de l'Havana, Universitat de Camagüey, Universitat d'Orient i representants del Ministeri d'Educació. 

Dinamarca: Copenhagen Business School

Egipte: Universitat Nahda

Estats Units: Trinity College, Universitat Estatal de San Diego, Universitat PACE a Butler, Universitat de Texas a Austin, Universitat de Massachusetts, Texas A&M, Universitat Estatal de Nou Mèxic, Universitat d'Illinois a Urbana, Universitat d'Indiana a Bloomington, Universitat de Maryland, Universitat Estatal d'Iowa, Universitat de Pennsilvània, Universitat Johns Hopkins, Northwestern, Escola de Dret de la Universitat de Connecticut, Spanish Studies Abroad (SSA), Cultural Experiences Abroad (CEA), International Education of Students (IES), International Studies Abroad (ISA), SAE Institute, CAPA Internacional.

França: Universitat de Toulouse 3 - Paul Sabatier, IGS-Toulouse

Hongria: Universitat Central Europea (CEU) de Budapest

Índia: ITM University Gwalior, Symbiosis Internacional

Indonèsia: SENAI Education Consultancy, Universitat BINUS Internacional

Iran: Universitat Allameh Tabataba'i 

Japó: Universitat Hitotsubashi

Mèxic: Instituto Tecnológico Superior de Monterrey

Panamà: visita d'estudi d'una delegació integrada per la Universitat de Panamà i la Universitat Especialitzada de les Amèriques

Regne Unit: Universitat d'Oxford, King’s College London, Queen Mary University de Londres

República Txeca: Universitat Karlova de Praga

Rússia: Higher School of Economics (HSE) de Sant Petersburg, visita d'estudi d'una delegació integrada per la Higher School of Economics (HSE) de Moscou, Moscow Power Engineering Institute, ITMO, Southern Federal, Lomonosov, Politècnica de Sant Petersburg, New School of Economics i Universitat Estatal Russa per a les Humanitats

Suècia: Universitat de Linköping, Universitat de Karlstad

Sud-àfrica: Universitat de Western Cape

Xile: Universitat Diego Portales

Xina i Taiwan: Communication University of China (CUC), Universitat Xinesa de Ciències Polítiques i Dret (CUPL), Universitat Xinesa Oriental de Ciències Polítiques i Dret (ECUPL), Fudan, Universitat del Sud-est de Finances i Economia, Universitat Nacional de Taiwan

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2016-2017, la UPF amplia la seva xarxa d’universitats sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, alhora que aspira també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals.

Col·laboració acadèmica per mobilitat d'estudiants i personal:

 • Universitat de Buenos Aires (Argentina)
 • Universitat Nacional d'Austràlia (Austràlia)
 • Universitat de Sydney (Austràlia)
 • Universitat de Sao Paolo (Brasil)
 • Universitat Royal Roads (Canadà)
 • Universitat del Rosario (Colòmbia)
 • Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia)
 • Universitat Nacional de Pusan (Corea)
 • The New School (EUA)
 • Universitat Erasme de Rotterdam (Holanda)
 • Universitat Jawaharlal Nehru (Índia)
 • Universitat Hitotsubashi (Japó)
 • Central European University, CEU de Budapest (Hongria)
 • Universitat de Silèsia a Katowice (Polònia)
 • Institut Universitari de Lisboa ISCTE (Portugal)
 • Universitat de Birbeck a Londres (Regne Unit)
 • Universitat de Cardiff (Regne Unit)
 • Universitat d'East Anglia (Regne Unit)
 • Universitat Karlova de Praga (República Txeca)
 • Universitat Federal de Kazan (Rússia)
 • Universitat Lomonosov (Rússia)
 • New School of Economics (Rússia)
 • Universitat Normal de Beijing, Escola de Negocis (Xina)
 • Universitat Xinesa de Ciències Polítiques i Dret, CUPL (Xina)
 • Universitat Oriental de la Xina de Ciències Polítiques i Dret, ECUPL (Xina)

Titulacions i programes internacionals:

 • Màster conjunt Erasmus Mundus: "MAISI (MA in Sports Ethics and Integrity)". Coordinador: Universitat de Swansea, amb la participació del Departament de Dret.
 • Màster conjunt Erasmus Mundus: "Vaclav Havel Program MA in European Politics and Society". Coordinador: Universitat Karlova de Praga, amb la participació del Departament de Polítiques de la UPF, Leiden i Cracòvia.
 • Màster Transatlàntic de Ciència Política amb la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill.
 • Ampliació del Consorci del Màster Europeu en Dret Comparat, Internacional i Europeu (CIEL).