Barcelona School of Management

Direcció: Carme Martinell i Gispert-Saúch

 

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Direcció: Montserrat Vilalta Ferrer 

 

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Direcció: Esther Cabrera Torres

 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 

Direcció: Marcos Faúndez Zanuy

 

Escola Superior de Comerç Internacional

Direcció: Xavier Cuadras Morató

 

ELISAVA Escola Superior de Disseny

Direcció acadèmica: Albert Fuster Martí

 

Escola Superior d'Infermeria del Mar 

Direcció: Maria Dolores Bardallo Porras