(Juny del 2017)

Gerent

Jaume Badia Pujol

 

Secretari general

Pere Torra i Pla

 

Àrea de Docència

Vicegerent
Coro Pozuelo Batista

Servei de Gestió Acadèmica
Vacant

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis
Pau Solà Ysuar 

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
Responsable administrativa: Rosa Maria Martí Altés

 

Àrea de Recerca i Economia

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Mònica de Forn Riera

 

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerent
Rosa Maria Pujante i Mitjavila

Servei de PDI
Joan Estafanell i Bas

Servei de PAS
Anna Torné Úbeda

Unitat d'Organització i Processos
Vacant

 

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Manel Lozano Nebro

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

 

Gabinet del Rectorat

Àngels Ingla Mas

 

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Jordi Campos Díaz

 

Directora del campus de la Ciutadella

Cristina Oliva Berini

 

Directora del campus del Poblenou

Anna Belchi Divison

 

Directora del campus del Mar

Josefina Lorente Valderrama

 

Servei d'Assessoria Jurídica

Enric Arranz Serrano

 

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

Antoni González Cubo

 

Secretària general adjunta

Montserrat Vives i Cruells