Durant el curs 2016-2017 la càtedra Pompeu Fabra (CPF) ha dut a terme  les activitats que s’exposen a continuació, agrupades en els seus tres àmbits d’actuació:

Promoció del coneixement i de l’ús de la llengua catalana en la docència i per part dels estudiants:

  • S’han ofert tres cursos de llengua i cultura catalanes destinats als estudiants internacionals de la UPF: dos mòduls sobre els elements bàsics relatius a la llengua, la cultura i la nació catalanes i un taller més breu sobre la situació de la llengua i la cultura catalanes en el seu context. Aquests cursos formen part de l’anomenat Landing Programme de la UPF.
  • S’ha garantit la continuïtat d’aquests mòduls de formació per al curs 2017-2018, tenint en compte els resultats satisfactoris de la primera i la segona edicions.
  • A proposta de la càtedra Pompeu Fabra, UPF Idiomes ha adaptat els cursos del nivell A1 i A2 de català per oferir-los a través d’un enfocament més comunicatiu i fer-los més atractius.

Producció de recursos de suport a l’aprenentatge i a la millora de la qualitat lingüística:

  • La càtedra Pompeu Fabra, en col·laboració amb el CLIK, ha enllestit i ha començat a enregistrar aquest curs un MOOC sobre llengua, cultura i societat catalanes adreçat als estudiants internacionals. Aquest curs en línia obert i massiu, que hauria d’estar enllestit durant el primer trimestre del curs 2017-2018, constarà de tres mòduls –Economia, societat i estat del benestar; Història, política i mitjans de comunicació, i Llengua, art i cultura–, cadascun dels quals es dividirà en dos subapartats. Els professors que impartiran els mòduls són Oriol Amat, Guillem López Casasnovas, Tomàs de Montagut, Josep Gifreu, Teresa Cabré i Enric Gallén. A més, l’escriptor Màrius Serra en serà el presentador.

 Dinamització i promoció de l’ús del català i extensió cultural

  • Els dies 10 i 11 de novembre del 2016 es va dur a terme la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, amb el títol “El multilingüisme en blanc i negre”. La Jornada, organitzada per la càtedra Pompeu Fabra amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i del Consell Europeu de les Llengües (CEL/ELC), va girar a l’entorn del multilingüisme com a concepte, com a fet real i com a opció política.
  • S’ha impulsat i s'ha ofert una ruta guiada sobre la figura i l’obra de Pompeu Fabra, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i els professors de la UAB David Paloma i Mònica Montserrat.
  • S’han publicat les actes de la Primera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra.
  • S’està organitzant la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es titularà “El sentiment de pertinença i la llengua”, i tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre del 2017. Aquesta tercera jornada, que comptarà amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), tractarà el tema dels sentiments, les experiències i les percepcions relacionats amb la llengua catalana.
  • S’ha preparat la publicació de les actes de la Segona Jornada de la CPF, que es lliuraran durant la tercera jornada.
  • S’ha participat en el programa d’activitats del 150è. aniversari del naixement de Pompeu Fabra, juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans, que se celebrarà l’any 2018. En el marc d’aquest programa, la càtedra Pompeu Fabra desenvoluparà dues iniciatives: la publicació d’un còmic sobre la vida i l’obra de Pompeu Fabra, i la digitalització de l’obra completa del Mestre.