Titulació 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Màster Filosofia Política 5 20 16 24 17
Màster en Ciències Polítiques i Socials 38 - - - -
Màster en Gestió de la Immigració 25 34 8 10 15
Màster en Innovació i Qualitat Televisives 30 - - - -
Màster Avançat en Ciències Jurídiques 45 50 47 36 30
Màster Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 24 30 37 28 31
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge - - - 6 8
Màster Universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius 27 24 18 - -
Màster Universitari en Comunicació Social - - - 11 15
Màster Universitari en Estudis de Traducció 21 43 18 39 33
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 5 16 17 16 27
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius - - - 18 19
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius - - 9 5 6
Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social 17 23 21 9 -
Màster de Recerca en Ciència Política 13 23 21 19 18
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa 20 11 23 25 26
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia - 13 7 16 13
Màster en Bioinformàtica (BIOINFO) 19 25 22 24 28
Màster en Creació Literària 30 43 36 2 -
Màster en Criminologia i Execució Penal - 9 25 20 26
Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat - 16 14 9 8
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 33 38 35 38 44
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 15 18 34 33 26
Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments 14 3 - - -
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 106 108 88 129 128
Màster en Història del Món 18 15 11 18 18
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 20 19 25 25 27
Màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques 3 1 - - -
Màster en Literatura Comparada i Traducció Literària 7 17 - - -
Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED) 42 57 40 35 36
Màster en Salut Laboral 22 16 19 - -
Màster en Salut Pública 54 3 24 19 22
Màster en Tecnologies del So i de la Música 23 12 18 21 12
Màster en Estudis Xinesos - 12 22 15 22
Total 676 699 645 650 655