Pla de Mesures de Suport a la Recerca

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PdM) té per objecte cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca de la UPF. Tot el finançament del PdM prové del cànon generat pels ajuts de recerca i contractes amb empreses obtinguts pels grups de recerca de la Universitat. Els darrers anys s’ha incrementat considerablement la dotació d’aquest pla, que ha passat dels 700.000 euros del pressupost del 2014 als 2 milions d’euros previstos en el pressupost del 2017.

A més del PdM, el cànon de recerca també es destina a cofinançar altres actuacions institucionals de recerca com el Pla de Captació de Talent, o el pPrograma UPFellows. Així mateix, està previst el llançament d’un futur programa de PhDs.

 

Programa Captació de Talent “la Caixa-UPF”

La UPF ha dissenyat un programa de captació de talent investigador, per fer possible la incorporació de nou personal investigador (siguin sèniors o júniors) amb una trajectòria científica excel·lent, que impulsi la capacitat investigadora de la nostra universitat.

El programa té com a objectiu incorporar 10 investigadors durant els propers 6 anys, compta amb un pressupost de 4,4 milions d’euros i ha obtingut un primer compromís de cofinançament de La Caixa per import d’1,1 milions d’euros.