Des de l’inici de la seva activitat el febrer del 2016 fins al 31 de desembre del 2016, la CIREP va registrar un total de 38 sol·licituds en el seu àmbit d’actuació, entre el campus de la Ciutadella i el del Poblenou. La distribució per departaments es detalla a continuació:

17 d’aquestes sol·licituds provenien d’investigadors del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; 7, de Traducció i Ciències del Llenguatge; 6, de Ciències Polítiques i Socials; 4, d’Economia i Empresa; 3 d’Humanitats, i 1, de Comunicació. 

De les 38 sol·licituds rebudes, es van aprovar 23 projectes èticament amb informe favorable de la CIREP, dels quals es van emetre 12 certificats ètics pel CEIC, el Comitè Ètic d’Investigació Clínica (campus del Mar).

En tasques de revisió, la CIREP va comptar amb un total de 30 avaluadors de diversos àmbits de coneixement dels departaments següents: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Traducció i Ciències del Llenguatge, Ciències Polítiques i Socials, Economia i Empresa, Humanitats i Comunicació.