Durant el curs 2016-2017 s'ha continuat amb la tasca de programar i d'implantar nous ensenyaments de grau i s’han incrementat les tasques de seguiment, modificació i acreditació de diversos títols de grau i de màster universitari.

Grau

Les titulacions de grau implantades el curs 2016-2017 han estat:

 • Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (per reverificació)
 • Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (per reverificació)
 • Grau en Enginyeria en Informàtica (per reverificació)
 • Grau en Estudis Globals/Global Studies
 • Grau en Bioinformàtica (UPF [ESCI]/UB/UPC)

Com a conseqüència de la implantació dels tres primers títols esmentats en la relació anterior s'han hagut d'extingir, per reverificació, els títols següents:

 • Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
 • Grau en Enginyeria en Informàtica

Pel que fa a l’elaboració de noves memòries i a la gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el proper curs 2017-2018, han estat gestionades les propostes de memòries següents:

 • Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades/Mathematical Engineering in Data Science

Així mateix, en aquest període s’ha gestionat el procés de reverificació següent:

 • Grau en Filosofia, Política i Economia, per incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Pel que fa als programes especials de grau, durant el curs 2016-2017 han iniciat les seves activitats els programes següents:

 • Programa de doble titulació doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Programa d'estudis simultanis entre el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica amb el grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus
 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions del grau en Mitjans Audiovisuals  i del grau en Disseny i Producció de Videojocs, que impartirà l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus
 • Programa  d'estudis simultanis del grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació/grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Programa de doble titulació del grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació/grau en Disseny i Producció de Videojocs
 • Programa d'agrupació de titulacions -grau multidisciplinari en tecnologia i negocis- de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Així mateix, s’ha programat per al curs 2017-2018 el programa següent:

 • Programa de retitulació de titulats en el graduat superior en Disseny i el grau en Disseny (Elisava)

 I s’ha desprogramat per al curs 2017-2018:

 • Programa d'agrupació de titulacions -grau multidisciplinari en tecnologia i negocis- de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus i l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Màster

Les titulacions de màster universitari implantades el curs 2016-2017 han estat les següents:

 • Màster universitari en Dret Europeu i Global/European and Global Law
 • Màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional/Computational Biomedical Engineering
 • Màster universitari en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina (BSM)
 • Màster universitari en Comunicacions Mòbils/Wireless Communications (UPF/UPC)
 • Màster universitari en Desenvolupament Internacional (IBEI-UPF/UAB/UB)
 • Màster universitari en Medicina Tradicional Xinesa (UB, UAB, UPF)

Pel que fa a l’elaboració de noves memòries i gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el proper curs 2017-2018, han estat gestionades les propostes de memòries següents:

 • Máster universitari en Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals/Multidisciplinary Research in Experimental Sciences
 • Màster universitari en Recerca en Història de la Comunicació
 • Máster universitari Erasmus Mundus en Ètica i Integritat de l'Esport/Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity
 • Màster universitari en Política i Societat Europea (Universitat Charles de Praga, Universitat de Leiden, Universitat Jagiellonian de Krakow, UPF)

Així mateix, en aquest període s’han gestionat els processos de reverificació següents:

 • Màster universitari en Gestió de la Immigració, implantat el curs 2009-2010, que passarà a anomenar-se, a partir del curs 2017-2018, màster universitari en Estudis Migratoris/Migration Studies.

Durant aquest període s’han desprogramat, per al curs 2017-2018, els títols següents:

 • Màster universitari en Gestió de Continguts Digitals (UB/UB/UPF)
 • Màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme (UIB/[UPF] ESCSE-TC)
 • Màster universitari en Joventut i Societat [UDG/UB/UAB/URV/UDL/UPF]

Titulacions de màster universitari en extinció el curs 2016-2017:

 • Màster universitari en Gestió Estratègica de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (BSM)