Eleccions d'òrgans unipersonals

Nou rector

El 4 d'abril del 2017 van tenir lloc les eleccions a rector de la UPF, amb un cens de 14.292 electors (entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Del total de vots emesos, el 62,6% van ser a favor del candidat Jaume Casals i el 37,4%, a favor del candidat Josep-Eladi Baños. La participació total va ser d’un 24,97%. Les eleccions es van fer exclusivament mitjançant vot electrònic.

El professor Jaume Casals Pons, catedràtic de Filosofia de la UPF, va prendre possessió del càrrec el dia 5 de maig del 2017.

Degans i directors

Al llarg del curs han tingut lloc les eleccions als càrrecs de director del Departament d’Humanitats (José Delgado Ribas), de degà de la Facultat d’Humanitats (Josep Maria Castellà Lidon) i de la Facultat de Dret (Ana María Caballé Martorell).

Juntes de centre

Durant el primer trimestre s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de la Junta de Centre de la Facultat de Dret.

Equip de govern

Arran del nou mandat rectoral, s'ha modificat el Consell de Direcció per impulsar una estructura innovadora basada en la dinàmica de la direcció de projectes que permeti accions estratègiques més eficients. Els membres del Consell de Direcció combinen la responsabilitat de la direcció de projectes i la formulació de polítiques que són desenvolupades i executades per les diverses àrees funcionals de gestió.

El Consell de Direcció ha quedat estructurat de la manera següent:

Rector
Jaume Casals Pons

Vicerector adjunt al rector
Pelegrí Viader Casals

Comissionat per a l’estratègia científica de la UPF
Francesc Posas Garriga

Comissionat per a l’estratègia del Grup UPF
Carles Ramió Matas

Vicerectora. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Mònica Figueras Maz

Vicerectora. Direcció de projectes per a la docència
Cristina Gelpí Arroyo

Vicerector. Direcció de projectes d'innovació
Josep Lluís Martí Mármol

Vicerector. Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants
Pablo Pareja Alcaraz

Vicerectora. Direcció de projectes en l’àmbit del professorat
Cristina Pujadas Corbi

Vicerector. Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
Enric Vallduví Botet

Vicerectora. Direcció de projectes per a la internacionalització
Isabel Valverde Zaragoza


Responsables de les UCA

Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge
Àlex Alsina Keith

Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida
David Comas Martínez

Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats
Josep Maria Delgado Ribas

Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació
Josep Fernández Cavia

Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa
Xavier Freixas Dargallo

Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret
Elena Larrauri Pijoan

Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Miquel Oliver Riera

Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials
David Sancho Royo

Gerent
Jaume Badia Pujol

Cap del Gabinet del Rectorat
Àngels Ingla Mas

Secretari general
Pere Torra Pla

Altres membres de l’equip de govern

Delegat de Cultura
Javier Aparicio Maydeu

Director del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (Center for Learning Innovation and Knowledge)
Manel Jiménez Morales

Directora de la Barcelona School of Management
Carme Martinell Gispert-Saúch

Directora de l’Escola de Doctorat
Núria Sebastián Gallés

Directora de la Unitat d’Igualtat
Tània Verge Mestre

Assessor del Consell de Direcció en matèria de Professorat
Joaquim Albareda Salvadó

Delegat del Consell Assessor Internacional (CAI UPF)
Josep Blat Gimeno

Assessorament del Consell de Direcció en matèria de  Secundària i Món Laboral
Josep Maria Castellà Lidón

Assessor del Consell de Direcció en matèria de Campus i Ciutat
Jaume Guillamet Lloveras

I els vicegerents i altres responsables d’àrees de gestió

Altres càrrecs

S’han ratificat els càrrecs següents de suport al Rectorat:

Sotscoordinador de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)
Ángel Javier Gil Estallo

Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (suport als vicerectors en el disseny i la preparació de noves accions docents especials i estratègiques. Coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert)
Ana Delgado Hervas

Directora acadèmica del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus
Maríaa Morrás Ruiz-Falcó

Delegat del rector per a la implementació dels estudis del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Economia
Angel Lozano Solsona

Delegat del rector per a la sostenibilitat
Ángel José Rodrigo Hernández

Elaboració del Pla d'Acció de l'Esport a la UPF
Carlos Murillo Fort

Suport a les relacions amb els estudiants
Eulàlia Solé Tomàs

Coordinació del projecte per al foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals
Jordi Balló Fantova

Reforma dels Estatuts de la UPF

La Ponència redactora de la reforma dels Estatuts ha elaborat un projecte de modificació d’Estatuts al qual els claustrals van presentar esmenes. A la vista d’aquestes, la Mesa del Claustre va acordar sol·licitar informes jurídics, un d'intern i un d'extern, que analitzessin les qüestions de legalitat al·legades pels esmenants. El procediment es va suspendre provisionalment arran de les eleccions a rector.  

Centres acadèmics adscrits

Durant el curs 2016-2017, s’ha adscrit a la UPF com a institut universitari de recerca l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que deixa sense efecte l'adscripció del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) com a institut universitari de recerca de la Universitat, atès que la fundació titular del CREAL es va fusionar amb la Fundació ISGlobal.

Comissions

Durant aquest curs, en el marc de la regulació de la Unitat d’Igualtat, s’ha creat la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, que substitueix l’antiga Comissió Permanent de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

També s’ha creat la Comissió Assessora d’Innovació, com a subcomissió de la Comissió de Recerca.