Comunicació

Principals novetats del curs

Llançament de la nova web de la Universitat

El passat 23 de novembre del 2016 es va publicar la nova web de la UPF, amb l’objectiu de millorar la interacció amb els diferents públics, tant interns com externs. Les novetats introduïdes inclouen un canvi de disseny gràfic, una navegació diferent i un altre tipus de presentació d’alguns continguts.

Els canvis es van aplicar, inicialment, a la pàgina principal i als portals de Graus, Màster i Doctorats. També, a la presentació de la Universitat i al portal per a empreses i institucions. Durant tot el curs s’han anat migrant webs al nou entorn.

El desenvolupament de la nova web ha seguit quatre premisses principals:

 • Pensada per a l’usuari: s'han redefinit els continguts de la pàgina principal per aconseguir una web més accessible, amb la simplificació de la navegabilitat. S'han refet i s'han redistribuït els elements de la capçalera i del menú institucional per fer-los més entenedors.
 • Disseny responsive o adaptat als diferents dispositius de consulta: la nova web ofereix una versió per a tauletes i mòbils amb una qualitat de visualització i una estructura de continguts que fan que la navegació sigui més àgil, agradable i enriquidora. Se superen, per tant, les limitacions de la versió mòbil anterior i s'ofereix tota la informació disponible.
 • Multimèdia: s'ha potenciat l'element visual per sobre del textual. Les imatges i els vídeos guanyen protagonisme en la nova web i ajuden a presentar els continguts d'una manera més atractiva.
 • Homogeneïtzació de la imatge web: el nou disseny integra i cohesiona visualment les pàgines dels diferents serveis i unitats acadèmiques i administratives. Proposa una arquitectura de continguts modular, que permet flexibilitat a l'hora d'estructurar les diferents pàgines, però sempre sota un paraigua estètic compartit. A més a més, s'incorpora una barra institucional a la part superior de totes les webs que es manté durant tota la navegació per aportar un context institucional a l'usuari i facilitar-li la navegació sense perdre el marc de referència general de la UPF.

Especialització en la gestió de les xarxes socials

La presència de la UPF a les xarxes socials es remunta al 2006 amb l’obertura del canal de Youtube. En aquests deu anys, els resultats obtinguts han estat força satisfactoris; però l’augment de la importància de la comunicació a través d’aquestes plataformes ha fet replantejar l’estratègia seguida fins ara. Actualment, la UPF està present en moltes plataformes (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Flickr, ISSUU, Periscope), i això ha comportat que la gestió hagi esdevingut complexa. Per afrontar aquests nous reptes, aquest curs s’ha optat per especialitzar a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals aquesta àrea comunicativa. 

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs.

Amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions s’han organitzat dues accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació ha servit per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació. S’han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació hi han assistit una quarantena de persones.

Els principals plans de difusió desenvolupats durant aquest curs han estat: eleccions a rector de la UPF; segona edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i Cursos d’Estiu UPF; acte acadèmic de graduació; UPF Sènior; jornades de portes obertes al campus del Mar i del Poblenou, i acreditació del nivell B2 de llengua estrangera.

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

El sistema d’avisos del Campus Global continua tenint un pes específic dins del sistema de comunicació interna, i ofereix de manera estable i regular informacions que publiquen descentralitzadament les unitats acadèmiques i administratives. Aquest curs s’han publicat 2.516 avisos entre els 77 administradors que hi tenen accés.

Durant aquest curs ha començat el projecte de renovació del Campus Global, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves necessitats de la comunitat UPF. S’han recollit les necessitats dels diferents perfils i s’han elaborat les primeres maquetes del futur portal. Per conèixer les inquietuds dels usuaris es va fer una enquesta el mes de maig a la qual van respondre 650 persones (450 estudiants, 150 membres del PAS i 50 del PDI). 

Canal UPF (pantalles de campus)

Aquest curs s’han publicat 4.155 avisos. D’aquests, 1.985 són actes que s’han publicat a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2017 s’han publicat 40 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per a PAS i PDI. El butlletí el consulten, de mitjana, 900 usuaris cada número.

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, màster i doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, informació sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

S’han publicat 17 butlletins durant el curs i l’han obert una mitjana de 2.400 usuaris, un 33% menys que el curs passat, any del llançament.

Guies de la Universitat

El format de la Guia per als estudiants s’ha adaptat al nou disseny web. La Guia de l’estudiant del curs 2016-2017 es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de juliol i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat durant tot el curs. S’ha editat en tres idiomes –català, castellà i anglès-. La Guia ha tingut més de 100.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i PDI es va actualitzar el mes d’octubre, també editada en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Finalment, aquest any s’ha actualitzat la Guia de campus, que serveix per localitzar geogràficament els diferents serveis i unitats de la Universitat.

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2016 a juliol del 2017 s’han publicat 500 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i al voltant del 33%, a l’anglès. Aquestes dades representen un 10% menys de notícies publicades que el curs anterior, fet que s’ha donat, en part, per l’alta activitat de la Universitat durant la celebració del 25è. aniversari el curs 2015-2016. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants de la Universitat.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, i ha augmentat la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i s’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet una vintena d’entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès. També s’han elaborat una desena de reportatges sobre temes diversos.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat de la UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió a la web de Mèdia amb una vintena d’articles. Es tracta de peces de professors i d'investigadors de la UPF que s’han gestionat directament amb mitjans de comunicació, i als quals se’ls dóna visibilitat a través de diferents canals de la mateixa universitat, i d’altres articles que no han estat publicats per mitjans de comunicació però que tenen un interès per la temàtica que tracten.

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que les notícies publicades hagin tingut al voltant de 230.000 visites, un 10% menys que l’any anterior. La dada va en consonància amb la reducció del nombre de peces publicades.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós a mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’ha convocat als mitjans a cobrir diferents tipus d’actes: presa de possessió de Jaume Casals com a rector de la UPF; inauguració oficial del curs acadèmic 2016-2017; final de la competició de doctorat Rin4’; presentació d’UPF Starting Lab; inauguració del curs de la Facultat d’Humanitats; II Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, o presentació de la segona edició de Tube d’assaig.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2016 i juny del 2017 la UPF, com a institució, ha generat 3.440 impactes o mencions a la premsa escrita espanyola. D’altra banda, s’han publicat 636 articles d’opinió de professors de la UPF (font: Acceso). Aquestes dades representen un 7% i un 11% menys que en el mateix període de l’any anterior (3.700 i 717).

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb 18.900 impactes o mencions (font: Acceso), un 11,25% més que l’any passat (16.800). Aquest increment, sostingut al llarg dels últims cursos, de la presència en línia és molt positiu perquè permet que la informació sigui compartida fàcilment a través d’altres canals, com per exemple les xarxes socials, i que arribi a un públic més ampli.

Presència institucional a les xarxes socials

El nou impuls donat aquest any a la gestió de les xarxes socials, a través de la incorporació a l’equip de comunicació de la figura d’un community manager, ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència a les diferents plataformes.

S’ha creat un pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials a dos anys vista per ordenar i harmonitzar la presència de tota la universitat en aquest àmbit, tant a través dels perfils institucionals com a través dels diversos perfils temàtics. El pla ha esdevingut l’eina bàsica de gestió des d’on impulsar les diverses accions de manera coherent amb les línies estratègiques de la Universitat.

Fruit d’aquest pla, per exemple, s’ha canviat el nom dels perfils institucionals de Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, passant d’univpompeufabra a UPF Barcelona, amb l’objectiu d’esdevenir més recognoscibles internacionalment i transcendir els espais d’influència habitual de la Universitat. A través d’aquesta mateixa acció, també s’han aconseguit els distintius de verificació de Twitter i de Facebook.

D’altra banda, i per primera vegada, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Més de 80 persones han participat en aquestes accions que serveixen, entre d’altres coses, per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que fomenten la participació.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 31.000 seguidors a 35.000 (+ 14,5%). S’han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’han potenciat els elements audiovisuals, entre els quals destaquen els vídeos 360º. Aquests canvis han fet guanyar “engagement” amb la comunitat i, per tant, han multiplicat l’impacte de les publicacions. A més, s’ha aprofitat la nova funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès per incidir a favor de la internacionalització.

Aquest curs també s’ha començat a testejar la publicació promocionada de continguts, sobretot per donar a conèixer els graus i els màsters de la Universitat. Els resultats positius fan que sigui una pràctica per reproduir els propers cursos.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 20.000 seguidors a 23.400 (+ 17%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de servei i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

També s’ha començat a fer ús de les emissions en directe dels diferents actes i esdeveniments de la UPF, gràcies a la creació del perfil institucional a Periscope, vinculat a Twitter.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més; els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 3.500 seguidors als 6.150 (+ 75%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Enguany, s’ha fet la segona edició del concurs mensual (#igersUPFwin), en què els participants aporten les seves imatges en funció d’una temàtica predeterminada, amb nous premis i una gran final. D’altra banda, es manté la secció setmanal col·laborativa "#FotoUPF". També s’han aprofitat les noves funcionalitats per donar visibilitat al perfil: Stories o Instagram live.

Finalment, el fet de fer publicacions patrocinades a Facebook també s’ha traslladat a aquesta plataforma, en estar les dues connectades.

Linkedin

S’ha passat dels 67.000 seguidors als 78.000 (+ 16%). Com a novetat, s’han fusionat les dues pàgines institucionals (empresa i universitat) en una de sola amb més funcionalitats i un disseny més modern.

En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment disposa de més de 20.000 fotografies, distribuïdes en 298 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més li interessen s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat 295 peces noves (que sumen un total de 1.395) i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2016 a juny del 2017 se situa prop de les 185.000. En dades absolutes, el canal ha tingut més d’1,3 milions de reproduccions i el nombre de subscriptors és de 2.848, un 29% més que el juny del 2016. 

Spotify

Un dels objectius definits en el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials és el d’estudiar la possibilitat d’incorporar noves plataformes a les usades actualment per la Universitat. I Spotify no és només una plataforma per escoltar música, si no que és, de fet, una xarxa social on els usuaris poden escoltar, descobrir i compartir música amb els seus amics, cercles i, des de fa dos anys, les marques l'utilitzen per l'elevat component emocional que té la música per a tothom.

Per aquest motiu, s’ha creat un perfil amb l’objectiu de connectar emocionalment amb els públics de la UPF a través de llistes musicals temàtiques (cançó dels dilluns, música per fer esport, per estudiar), i llistes col·laboratives, on tota la comunitat UPF pugui aportar els seus gustos musicals. 

Publicacions institucionals

Revista institucional upf.edu

Durant el curs 2016-2017 s’ha publicat el número 12 (setembre del 2016) de la revista institucional upf.edu. Fins ara, aquesta publicació tenia una periodicitat semestral, però enguany s’ha decidit deixar el paper i crear una publicació nova en format digital, que sortirà el proper mes de setembre. Per aquest motiu, el número 13, previst per al mes de març del 2017 ja no s’ha editat.
 

Del número 12 se n’han fet 2.500 exemplars en paper, que s’han distribuït entre el personal docent i investigador permanent de la UPF, els membres Premium d’UPF Alumni, mitjans de comunicació, centres educatius i institucions públiques i empreses amb les quals la Universitat té algun tipus de relació. També s’ha difós digitalment en català, en castellà i en anglès a través de la plataforma ISSUU.

Revista upf.edu, especial Promoció 2017

Aquest curs, coincidint amb l’acte de graduació del mes de juliol del 2017, s’ha editat de nou un número especial de la revista, que ha servit de record per als estudiants graduats. La publicació, amb continguts adaptats específicament per a cada sessió de l’acte, ha tingut un tiratge de 2.800 exemplars, que s’han publicat també a la plataforma ISSUU.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 44 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts UPF gestionats amb els mitjans de comunicació. De mitjana l’obren 250 usuaris.

Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

La nova imatge de la UPF ha experimentat un important grau de solidesa amb la implantació de la nova web de la UPF.

Encara que amb un volum menor, continuen creant-se o readaptant-se marques pròpies o de centres de recerca, seguint  les directrius del Manual d’identitat visual de la UPF. També s’han dissenyat les marques d’UCA i d’UGA, amb totes les declinacions possibles, i s’ha continuat treballant en la senyalització interna dels edificis a diferents campus.

Com és habitual, tot el material institucional i promocional de la UPF s’ha dissenyat en aquesta unitat: fullets de graus, màsters i doctorats. A més a més dels idiomes utilitzats habitualment (català, castellà i anglès), aquest any s’ha editat material en xinès i en alemany. També s'ha elaborat el material per a l’acte de graduació; els materials dels cursos del PEI, Campus Júnior, Rin’4, UPF Sènior,  Carreres Professionals, UPF Alumni, Enfeina’t, UPFeina, Festa del PAS-PDI.

Un altre material dissenyat, coordinat i produït destacable per la seva complexitat és el relacionat amb el Congrés MIC 2017, Projecte Horitzonts, Congrés Sport and Global, Congrés Finance Forum, Congrés European Court of Human Rights, Congrés sobre Tarkowski, DCEXS, Lliga de Debat,  Jornades dels Diàlegs Humanístics, Dia de la Dona, Jormada contra LGBTIfòbia,  campanya “La biblioteca: teva i de tots. Cuida-la!...”.

Respecte al marxandatge, s’han dissenyat nous elements com la tassa i s’ha creat la nova imatge de la web UPFShop.

Serveis Lingüístics

Revisions i traduccions

Durant el curs 2016-2017, en l’àmbit de la correcció i la traducció de textos, s’ha revisat un gran nombre de documents per a un ampli ventall de serveis de la Universitat, i també s’han gestionat les traduccions tant en relació amb el català, com amb el castellà i l’anglès, principalment. Els usuaris més habituals han estat el conjunt del PAS, si bé els professors també han utilitzat el servei per adequar lingüísticament les seves publicacions o comunicacions a revistes o a congressos.

Però més enllà del suport que es presta des del Gabinet Lingüístic, i com a complement, aquest continua gestionant i mantenint degudament actualitzades una sèrie d’eines per tal que els membres de la comunitat universitària –però també qualsevol persona externa d’arreu que pugui estar-hi interessada– disposin de recursos de referència que permetin, com a institució, utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són les següents:

 • Pàgina web del Gabinet Lingüístic, que conté altres informacions i enllaços d’interès per a una llengua de qualitat
 • Documents administratius de la UPF
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

D'una altra banda, s'han de destacar també les accions següents:

 • Actualització del portal d'eines i recursos lingüístics i adequació al nou entorn web, i també dels quatre materials principals per a l'establiment del model de llengua a la Universitat, abans esmentats.
 • Organització de la II Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra (novembre del 2016), dedicada al multilingüisme, així com suport al desenvolupament de les tasques de la càtedra i al desplegament de les accions que duu a terme.
 • Impartició de dues sessions de formació del curs Redacció de Textos en Català (març del 2017).
 • En l’àmbit cooperatiu, assistència a les reunions convocades pel canal GTTN-Xarxa Vives amb l’objectiu de facilitar la col·laboració terminològica entre el TERMCAT i la Xarxa Vives d’Universitats, per mitjà dels professionals que integren la seva Comissió de Llengua.
 • Participació en la IV Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat com a membres del jurat.
 • Assistència a la jornada Llengua i Societat, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística, el dia 7 de juliol.

Taula 7.11. Correccions i traduccions de Serveis Lingüístics, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2016-2017

Voluntariat Lingüístic 

El Voluntariat Lingüístic (VL) és un programa que té com a objectius l’acolliment lingüístic i cultural dels estudiants internacionals i la internacionalització, mitjançant l’aprenentatge de llengües, dels estudiants catalans. El Voluntariat Lingüístic ha ofert durant tot el curs 2016-2017 un programa variat de sortides i visites arreu de Catalunya, adreçades als estudiants internacionals, i ha continuat oferint el programa de parelles lingüístiques, obert tant als estudiants internacionals com als estudiants catalans.

D’altra banda, durant el curs s’ha anat actualitzant la pàgina web del programa, i també s’han anat publicant cada setmana al perfil que el VL té des de fa quatre anys a Facebook les cròniques setmanals i els àlbums de fotos de les sortides, així com “La cançó de la setmana”, amb el qual s’ofereix a la comunitat de seguidors del VL –que són ja uns mil tres-cents– una selecció de cançons de pop-rock en català, com a part del programa d’acolliment i de divulgació de la cultura catalana en les seves diverses expressions. D'altra banda, cal dir que aquest curs s'ha obert un perfil propi a Instagram i s'ha creat a Flickr diferents àlbums de fotos que reflecteixen les activitats dutes a terme en el marc del programa de Voluntariat Lingüístic des de l'any 2001 fins al moment actual.

Les principals activitats dutes a terme durant el curs han estat les següents:

Programa de parelles lingüístiques                

Dins del programa d’intercanvi de conversa, durant el curs 2016-2017 el Voluntariat Lingüístic ha creat un total de 366 parelles lingüístiques. En total, s’han rebut 508 sol·licituds d’estudiants catalans i 371 d’estudiants internacionals, distribuïdes de la manera següent en els tres trimestres: 166 sol·licituds d’estudiants catalans i 175 d’estudiants internacionals durant el primer trimestre; 259 sol·licituds d’estudiants catalans i 146 d’estudiants internacionals durant el segon trimestre, i 83 sol·licituds d’estudiants catalans i 50 d’estudiants internacionals durant el tercer trimestre. La majoria de sol·licitants són estudiants de grau, si bé també n’hi ha d’estudiants de postgrau i, en molta menor mesura, també alguna sol·licitud de PDI o del PAS.

Pel que fa als estudiants internacionals, de més de cinquanta nacionalitats diferents, han ofert una trentena de llengües diferents. L'anglès ha estat tant la llengua més demanada com la llengua més oferta, present en el 80% de les sol·licituds deles estudiants catalans i en el 73% de les sol·licituds dels estudiants internacionals. Altres llengües com el francès, l’alemany i l'italià han tingut també un presència notable en el conjunt de les sol·licituds, seguides, en proporcions molt menors, d'un cert nombre d'altres llengües.

Programa de sortides i visites

Aquest curs 2016-2017 el programa de Voluntariat Lingüístic ha ofert als estudiants internacionals de la Universitat un total de 29 sortides i visites guiades. Aquestes sortides i visites s’han fet per diversos llocs emblemàtics i d’interès, tant de la ciutat de Barcelona (18 visites) com de la resta de Catalunya (11 visites, una de les quals al Principat d’Andorra), i han servit per donar a conèixer als estudiants internacionals de la Universitat la realitat de Catalunya, des de perspectives tan diverses com la història, l’arquitectura, el patrimoni, la gastronomia, la llengua, les tradicions, l’economia, les institucions, els mitjans de comunicació, la natura i el paisatge, l’art o el lleure.

Per trimestres, les sortides han estat les següents:

Primer trimestre: s’han fet un total d’onze sortides, vuit de les quals per la ciutat de Barcelona –la Barcelona romana i medieval, el Parlament de Catalunya, la Barcelona de 1714, Montjuïc, l’observatori Fabra + la carretera de les Aigües, el monestir de Pedralbes + Sarrià, el recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, i una ruta de les tradicions nadalenques– i les tres restants per la resta de Catalunya: Empúries + Girona, Ripoll + zona volcànica de la Garrotxa, i una caminada entre vinyes i una visita a un celler del Penedès.

Segon trimestre: s’han fet un total de nou sortides, cinc de les quals per la ciutat de Barcelona –la Barcelona modernista, el Palau de la Generalitat, descoberta de la muntanya de Montjuïc, el Palau de la Generalitat, una ruta per la Barcelona de Picasso i de Miró, i un pícnic de fi de trimestre + visita al turó de la Rovira, al turó del Carmel i al Parc Güell–, tres per la resta de Catalunya –una visita a Montblanc i a un celler de la comarca + calçotada a Barberà de la Conca, una visita a Reus i a la  Tarragona romana i medieval, i una visita a Figueres + castell de Sant Ferran + Museu Dalí–, així com el ja tradicional cap de setmana cultural i d’esquí al Principat d’Andorra.

Tercer trimestre: s’han organitzat nou sortides, cinc de les quals per la ciutat de Barcelona –una visita al Tibidabo, a la torre de Collserola i al pantà de Vallvidrera; una visita a TV3, la televisió nacional de Catalunya; una visita al barri de Gràcia i al refugi antiaeri de la plaça del Diamant; una visita a l'Ateneu Barcelonès i a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i finalment la visita "Barcelona i el mar", que va incloure una bonica passejada en catamarà del Port Olímpic al Port Vell– i les altres quatre sortides per la resta de Catalunya –una visita a Hostalric, on vam fer un taller de pa amb tomàquet; una visita a Banyoles, Besalú i Girona; una visita a Montserrat + ascensió al pic de Sant Jeroni, i finalment una visita a Vall de Núria, on vam acomiadar el curs.

Programa de captació de futurs estudiants 

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau superior. Per al curs 2016-2017 es va aprovar la realització de 28 cursos, dels quals se’n van suspendre set perquè no van arribar al mínim d'inscripcions. Finalment, es van impartir 21 cursos, 17 al juliol i 2 al setembre.

En total hi ha hagut 415 inscripcions, el que suposa una mitjana de 20 estudiants per curs. De les 415 inscripcions, 381 han estat amb pagament i 34 han estat matrícules gratuïtes. Durant el curs 2016-2017 el preu de la inscripció ha pujat a 110 €. 

UPF Sènior

S'ha continuat amb accions específiques de difusió del programa per a majors de 50 anys UPF Sènior. S'ha fet un pla de difusió posant en marxa les principals accions. Durant el curs 2016-2017 s'han matriculat 109 alumnes a 190 assignatures.

Pla de captació de futurs estudiants de grau

Novetats del curs

Durant la matrícula s'ha estrenat una activitat de fidelització dels estudiants de grau, que consisteix en un concurs en què s'anima els estudiants de nou accés a fer-se una fotografia davant un Photocall institucional i publicar-la amb l'etiqueta #universitariperfi a Twitter i a Instagram. Els participants en el concurs poden guanyar una motxilla UPF. 

S'ha treballat amb la Webtolead Linvio per gestionar la inscripció dels assistents a les sessions informatives de grau. 

Dades generals de la campanya 

De la campanya de captació de futurs estudiants de grau del curs 2016-2017 cal destacar un augment del 17,9% en el nombre de futurs estudiants que han assistit a les sessions informatives de grau a la UPF respecte al curs passat. Els resultats generals de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 41.474 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, sessions informatives dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un increment del 5,4% respecte a les xifres del curs passat.
 • Impacte indirecte: 527.852 persones (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí). 

Les dades concretes de les accions i les activitats que s'han portat a terme aquest curs són les següents:

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites ha estat 208 (231 el curs 2015-2016) i s'ha informat 12.496 estudiants (13.441 el curs 2015-2016). Les visites, per tant, s'han reduït un 9,9% respecte del curs passat i el nombre d'estudiants informats també ho ha fet en un 7%.

Sessions informatives dels graus

El nombre de futurs estudiants que han assistit a sessions informatives de grau és de 9.589 (10.201 el curs 2015-2016). Per tant, han assistit un 6% menys, tot i que s'han fet 77 sessions, un 14,4% menys que el curs passat (90).

Aquest curs s'han convidat antics alumnes a participar en dotze sessions (el doble que el curs anterior), invitació que resulta molt satisfactòria per als assistents.

Les inscripcions a les sessions informatives s'han fet amb el Customer Relationship Management (CRM), eina que n'ha simplificat força la gestió.

Fires

La UPF ha participat en 21 fires nacionals d'ensenyament. A banda de les fires habituals (Alacant, Ciutadella, Ripoll, Saragossa, Andorra, la Corunya, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, València, Pamplona, Barcelona, Madrid, Badalona, Igualada i Valls), els territoris nous que s'han cobert han estat Vitòria, Bilbao, Vigo, Lleida i Tarragona. El nombre d'estudiants atesos presencialment a les fires ha estat de 16.214, xifra que representa un 10,3% més que el curs passat (14.704).

Saló de l'Ensenyament 2017

S'hi van atendre 13.352 consultes d'estudiants (11.974 el curs 2016-2017), xifra que representa un 11,5% més que el curs passat.

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha revisat i s'ha reeditat el fullet de graus en català i en castellà. 

Guia d'activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

El primer trimestre es va actualitzar aquesta guia, que és un recull de les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. Està a la web de graus.

Visites a la web d'estudis de grau (de l'1 de juliol del 2016 al 30 de juny del 2017)

La web dels estudis de grau ha rebut 506.491 sessions, el que s'ha traduït en 1.833.242 pàgines visitades.   

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Facebook i de Twitter, adreçats als estudiants de secundària. La pàgina de Facebook té actualment 2.898 seguidors, un 5,3% més que el curs anterior (2.751), i Twitter en té 2.066, un 13,7% més (1.817). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 974 seguidors a 1.360 (un augment del 39,6%). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com part de la vida universitària i les activitats de promoció de la UPF.

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, del grau en Periodisme i del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i de les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.). D'altra banda, el butlletí també presenta les diferents titulacions de la UPF a través d'un estudiant de cada grau.

El butlletí té actualment 4.540 subscripcions, que representen un augment del 65,2% (2.749 subscriptors el curs 2015-2016).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Aquest curs el blog ha rebut 14.526 visites, una xifra molt semblant a la del curs anterior (14.633). S'hi han publicat 17 apunts.

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU): s'han presentat 636 treballs (un 7,7% menys que el curs anterior) i, en el cas de les JOU, han assistit un 23,3% més d'estudiants.

Pla de captació de futurs estudiants de postgrau

Novetats del curs 

-Sessió informativa del màster de Recerca en Sociologia i Demografia.

-Participació al Webinar Study in Europe a Rússia.

De la campanya d'aquest curs, cal destacar-ne els resultats, que han tingut un impacte directe en 5.000 persones, entre assistents a les sessions informatives de màsters, persones ateses a les fires, consultes telefòniques i de correu electrònic del Punt d'Informació a l'Estudiant i correus informatius, i un impacte indirecte en 500.000 persones entre visites de la web de màsters i de doctorats, seguidors de xarxes socials, clics a les campanyes de Google Adwords i altres activitats de promoció.

Les activitats i les accions es resumeixen en atenció presencial d'estudiants en fires o en sessions informatives (1.534), correus a les persones interessades en l'oferta acadèmica de la base de dades (aproximadament 4.000 registres), contacte amb els agents o amb els estudiants ambaixadors de la UPF i amb les universitats sòcies de la UPF en matèria de cooperació acadèmica, la publicitat en mitjans escrits i digitals i, finalment, el reforçament de la marca UPF mitjançant els recursos que ofereix Internet (xarxes socials, Google Adwords, presència a portals educatius, etc.).

Fires

Els països i ciutats que s'han visitat han estat: Emirats Àrabs (Dubai), Xina (Beijing i Chengdu), Indonèsia (Yogyakarta, Jakarta i Surabaya), Brasil (Rio de Janeiro i Sao Paulo), Equador (Quito) i Colòmbia (Medellín i Bogotà). L'assistència a fires ens ha permès atendre 1.488 persones i obtenir un total de 614 contactes nous. 

Sessions informatives

S'han organitzat 10 sessions informatives dels màsters universitaris durant els mesos d'abril a juny del 2017. Hi han assistit 46 persones.

Aprofitant els desplaçaments a fires internacionals, s'han fet set sessions informatives, que han tingut un total de 555 assistents. Les ciutats on s'han fet sessions informatives són Dubai, Chengdu (Xina), Rio de Janeiro, Sao Paulo, Quito, Medellín i Bogotà.

Sessions informatives en línia (Webinars)

Aquest curs s'ha participat a tres webinars:

 • ‘Study in Europe’ Webinar Series Russia 2017: 24 persones connectades.
 • Sessió informativa conjunta dels màsters del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions: 8 persones connectades.
 • Sessió informativa conjunta amb la Universitat de Tilburg per promocionar el màster de Recerca en Sociologia i Demografia: 6 persones connectades.

Campanya de publicitat a Internet

Aquest curs s'ha redissenyat la campanya d'Adwords, i s'ha passat de les quatre campanyes existents a 64. Cada campanya correspon a un màster i uns països seleccionats i idioma. L'objectiu d'aquest nou disseny és tenir un control més exhaustiu de cada màster quant a despesa.

Els criteris de segmentació de les campanyes han estat: àrea geogràfica/país i idioma, així doncs, cada màster té una campanya seguint aquests criteris: Espanya, campanyes en castellà i en català; Llatinoamèrica, campanyes en castellà (Colòmbia, Mèxic, Perú, Equador, Xile i Argentina); Europa, campanyes en anglès (França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Holanda); Estats Units, campanyes en anglès i en espanyol (Califòrnia, Florida, Texas i Nova York); i Altres, campanya en anglès (Turquia, Índia i Brasil).

La campanya es va posar en marxa durant el mes de març i va finalitzar el juny; el nombre total de clics aconseguits ha estat 12.436.

Xarxes socials

S'ha continuat amb l'activitat a Facebook, des del compte Postgraus UPF, on els seguidors són 1.263. Pel que fa a Twitter, els seguidors han arribat a la xifra de 2.065. A Instagram n'hi ha 1.368. 

Web

Les visites a les webs de màsters han estat 365.636 amb un total de 1.455.422 pàgines vistes i les visites a la web de doctorat han estat 64.722 amb un total de 212.562 pàgines vistes. 

Materials de promoció

En col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, màsters i doctorats a les universitats partnerS’han fet un total de 87 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i Canadà, Llatinoamèrica, Xina, Austràlia i Japó. Això suposa uns 1.740 fullets distribuïts (en anglès i en castellà).

Estudiants ambaixadors

La UPF nomena ambaixadors els seus estudiants d’intercanvi i els estudiants internacionals que fan alguna estada a la UPF que accepten ser-ho, i els encarrega diverses accions a les seves universitats d'origen o de destinació. Quan l'estudiant accepta el "nomenament" es compromet a informar de les accions o activitats de promoció internacional que organitzin les seves universitats i a participar-hi, d'acord amb les directrius marcades per la UPF.

Enguany, s’ha fet una difusió als estudiants que marxen amb una beca Erasmus, uns 300 estudiants; però no s'han rebut propostes de col·laboració.

Agents educatius

Durant el curs 2016-2017 s'han rebut sol·licituds de col·laboració amb agències educatives internacionals i s'han signat dos convenis amb les agències següents: J. Metis (Xina) i Campus Studies (Israel).