Títol Suport/format Idiomes Notes
D'actualitat
Agenda d'activitats Web CAT Publicació d'actes descentralitzada
Breus UPF Web CAT 44 butlletins (del 259 al 303)
FUÀ! - Fullet Universitari d'Actualitat Web CAT 17 butlletins (del 17 al 34)
E-notícies Web CAT 500 notícies (totes traduïdes al castellà i 160 a l'anglès)
Actualitat UPF Web CAT 44 butlletins
Resum del Consell de Govern Web CAT 6 butlletins
UPF.EDU Paper (revista) i digital CAT/CAST/ANG 1 número (12)
De presentació
Memòria: curs acadèmic 2015-2016 Web + Vídeo CAT  
Estudis de grau (primer i segon cicle) Web + paper (fullet) CAT  
Estudios de grado (primer y segundo ciclo) Web + Paper (díptic) CAST  
Màsters oficials i doctorats 2013-2014 Web + paper (desplegable) CAT/CAST/ENG  
Guia de la Universitat: estudiants de nou accés del curs 2016-2017 Web (document PDF) CAT/CAST/ANG  
Guia de la Universitat: per a PDI i PAS de nova incorporació Web (document PDF) CAT/CAST/ANG