Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2016, el Consell de Govern va reconèixer 10 nous grups de recerca i 2 noves unitats de recerca. D'una altra banda, va aprovar la baixa de 4 grups de recerca. El mapa de recerca de la UPF està format per 14 unitats i 123 grups de recerca.

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dues tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

-Desenvolupadors: entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes.

-Facilitadors: entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic.

A la UPF, l’any 2016 es van acreditar com a desenvolupadors TECNIO el Grup de Recerca de les Tecnologies Interactives (GTI), el Music Technology Group (MTG) i el Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP); i la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle va ser acreditada com a facilitador TECNIO.

Per una altra banda, cal destacar que a la UPF també hi ha 3 grups candidats a ser acreditats TECNIO: BCN MedTech, Natural Language Processing Research Group (TALN) i Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems (SPECS).