Transferència de coneixement i emprenedoria

En l'àmbit de la transferència de tecnologia i coneixement la UPF ha obtingut els resultats següents.

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2016 han estat identificades i/o comunicades un total de 18 noves tecnologies o coneixements, 13 en l'àmbit de les TIC, 2 en l'àmbit de BIO i 3 en l'àmbit de les CS.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, cal destacar que, al llarg del 2016, es van presentar 3 sol·licituds de prioritat nacional i pel que fa a les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, l'any 2016 se n'han presentat 3. La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2016, la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats obtinguts l'any 2016, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 687.931 euros. En concret, es va posar èmfasi en les convocatòries següents:

 • Convocatòria TECCIT i TECDTP 2016: ajuts de suport als grups de la UPF acreditats TECNIO. El finançament obtingut ha estat de 156.579 euros.
 • Convocatòria TECNIOSpring 2016. S'ha concedit un projecte per import de 112.456 euros.
 • Convocatòria VALUNI 2016 de suport a les activitats de valorització i transferència de resultats. El finançament obtingut va ser de 48.900 euros.
 • Convocatòria Producte del Programa Indústria del Coneixement. Es van presentar 56 propostes a cada modalitat i està pendent de resolució.
 • Convocatòria Programa de Valorització CaixaImpulse, en què s'ha concedit un projecte per import de 70.000 euros.
 • Convocatòria Proof of Concept de l'European Research Council (ERC). S’han concedit dos projectes del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per un import global de 300.000 euros.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

L'any 2016 s'han signat 169 contractes amb empreses i institucions per un import de 4.025.349 euros. En la taula 5.5 se'n pot veure la distribució segons els diferents conceptes.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2016 s'han signat 8 contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 56.988 euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 93 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Al llarg del 2016 s’han iniciat diversos projectes de creació d’empreses, en què destaca:

 • FootballAim S.L. Start-up creada per quatre joves, dos d'ells graduats en Enginyeria de Software i Sistemes de Telecomunicació per la UPF. FottballAim ofereix un SaaS (Software as a Service) per a clubs i entrenadors de futbol, i els dota d'un conjunt d'eines col·laboratives que els ajuda a gestionar i planificar totes les tasques relacionades amb els entrenaments, partits, jugadors i equips de futbol. 
 • Vonzu, start-up impulsada per un equip de quatre joves, tres d'ells graduats en Economia i Administració i Direcció d'Empreses per la UPF. Vonzu ofereix l'eina Ruptapp, una plataforma en línia enfocada a la creació, la planificació i l'optimització de rutes de transport.

Per una altra banda, s’han incubat i s’està fent un assessorament i seguiment a un nou projecte empresarial innovador sorgit del programa UPF Alumni:

 • Ratenow: start-up que té el propòsit de captar el feedback dels clients just quan han tingut la seva experiència, en el propi establiment, mitjançant un dispositiu tàctil amb un qüestionari digital molt visual, àgil i modern, l'antítesi del qüestionari en paper. Els qüestionaris són adaptables a cada empresa, amb smileys per valorar, imatges i diferents tipus de pregunta.

La taula següent exemplifica l'evolució de creació d'empreses en el període 2012-2016.

Pel que fa a la creació d'empreses de base tecnològica, el 2016 s'han atès 21 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, alumnes, antics alumnes i professors). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci, encara que majoritàriament pertanyen a l'àmbit de les TIC. 

Foment de l'emprenedoria

El foment de l'esperit emprenedor a la Universitat és crucial perquè a mig termini s'aconsegueixi un increment del nombre d'emprenedors de base tecnològica en l'àmbit investigador.

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2016 destaquen:

 • Sessions informatives als diferents campus.
 • Cicle de conferències Tardes d'Emprenedoria UPF Business Shuttle. Les conferències del 2016 han estat 4, amb 320 assistents.
 • Elevator Pitch. Sessions de formació als emprenedors UPF de cara a les presentacions a inversors i a premis i concursos.
 • Programa Akademia. Com en les últimes edicions, la Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la VII edició del curs Akademia (curs 2016-2017), dins del marc de col·laboració firmat entre les dues entitats. Akademia té com a objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur.
 • IV Fòrum d’Inversió UPF. Durant l’acte es van presentar set projectes vinculats a la UPF davant les principals xarxes d’inversors i reconeguts business angels de l’ecosistema emprenedor de Barcelona: Instagrafic, Satisfood, Infinda, FootballAim, Vonzu, Ratenow i Biwel.

El curs 2015-2016 destaca la posada en marxa de la primera edició del pPrograma YUZZ "Jóvenes Emprendedores", organitzat conjuntament amb el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) i amb el patrocini del Banco Santander. Al llarg del programa s'ha donat formació i assessorament a 20 projectes d'emprenedors vinculats a la UPF, principalment de l'àmbit TIC i de l'àmbit social. El projecte guanyador del YUZZ UPF, i premiat amb una estada a l'ecosistema de Silicon Valley, va ser el projecte liderat per l'emprenedor Iván García (estudiant de Dret), amb el projecte Tvify.

La UPF gestiona, des del juny del 2011, una planta del viver de Barcelona Activa Almogàvers Business Factory, anomenada Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, amb una superfície total de 290 m2, que es tradueix en 10 mòduls o despatxos. De les 6 empreses incubades 5 són start-ups i 1, spin off. Quant a dades d’impacte en el teixit socioeconòmic i la creació de llocs de treball, destaquem que les 6 empreses ocupen un total de 44 treballadors i 7 estudiants en pràctiques de la UPF, i van facturar un total de 718.000 euros.

Universitat Pompeu Fabra Ventures SLU

La UPF va posar en marxa UPF-Ventures (start-up participada al 100% per la UPF), que té com a missió enfortir la capacitat de valoritzar i de transferir la recerca que es fa a la UPF, vertebrant  una demanda de transferència de tecnologia i de coneixement basada en oportunitats empresarials.

En una primera etapa, UPF-Ventures té previst crear un clúster empresarial per acostar les empreses a la UPF i dur a terme amb elles un treball d'innovació oberta i dissenyar una proposta que permeti gestionar projectes d’intrapreunership d’empreses, i enfortir els processos de valorització de coneixement de la UPF.