Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la mateixa universitat.
 

La quinzena convocatòria del Ministeri d'Economia i Competitivitat es va resoldre el 2016, i es van atorgar ajuts per a la contractació de tretze nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. 

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet la incorporació de joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i està desdoblat en dos: Juan de la Cierva - Formació, per a doctors recents, i Juan de la Cierva - Incorporació, per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes cofinancen la contractació durant 2 anys. 

L'any 2016 es van incorporar 11 nous investigadors: 6 a través del programa Juan de la Cierva - Formació; 5 a través del programa Juan de la Cierva -  Incorporació. 

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2016, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya. La convocatòria del 2016 es va centrar en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències de la salut i de la vida.

La UPF tenia el 2016 43 investigadors ICREA i no es va produir cap altra incorporació durant l'any.

ICREA Acadèmia

Els resultats de la convocatòria 2016 (novena edició) s'han publicat l'any 2017 i no s'inclouen en aquesta memòria. El 2015 es van fer públics els resultats de la setena i la vuitena edicions. En conjunt, en les vuit convocatòries publicades, la UPF acumula 39 guardonats, sobre un nombre total de 210 (19% del conjunt del sistema universitari català).

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per a la realització del doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de 3 anys. L'any 2016 la UPF va obtenir 19 beques FI.

FPI

Ajuts atorgats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat com a complement d'un projecte R + D i que permeten la contractació d'un estudiant de doctorat durant 4 anys. L'any 2016 la UPF va obtenir 24 beques FPI.

Beques FIS

Ajuts per a la formació d’investigadors en biomedicina i ciències de la salut durant 4 anys. L'any 2016 la UPF no va obtenir cap beca FIS.