Durant el curs 2016-2017, s'ha jubilat el personal docent i investigador següent: Jorge Pérez Sánchez, titular d'universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Olga Esteve Ruescastitular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del LlenguatgeFrancisco Ramos Méndez, catedràtic d'universitat del Departament de Dret, i Antoni Badia Cardús, titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat Maria Lluïsa Tarragó Perpiña, Sylvie Hochart Laurent, Josefa Roca Tort, Míriam Cendra Sebastián i  Mercedes Pellicer López.