La UPF va posar en marxa l'any 2015 el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a la captació de recursos externs, donant un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.
 

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general  la creació de vincles estables entre la UPF i les empreses o institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

 • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
 • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
 • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
 • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.
   

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en quatre àmbits:

 • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

 • Destinació dels ajuts

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament o per la destinació dels resultats, i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, perquè afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o pel seu interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.

Projectes de recerca: una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Càtedres d’empresa: un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

Projectes internacionals: els vincles i els projectes internacionals amb les millors universitats del món constitueixen un dels actius més importants de la Universitat Pompeu Fabra. Per això volem impulsar encara més la internacionalització dels nostres estudiants i la participació en grans projectes amb altres institucions nacionals i internacionals.

Beques UPF: un nou instrument de la Universitat que permetrà disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment matricular-se, d’aportacions dels UPF Alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

 • Com col·laborar amb la UPF?

Aquesta és l’àrea de donatius del programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, en què s’expliquen les diferents modalitats de pagament que qualsevol donant pot escollir per fer la seva aportació: per via telefònica; per transferència bancària o per PayPal o targeta de crèdit.

També s’expliquen en aquesta secció els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.

 • Donants i patrocinadors

Des d’aquesta àrea del programa agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.

Es recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment i s’inclouen entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com el “Llistat d’honor de donants”, que recull els noms dels patrocinadors corporatius (empreses i institucions) i dels donants individuals de la Universitat Pompeu Fabra.

Convenis de patrocini i mecenatge signats

Durant l’any 2016 s’han gestionat a la UPF 32 convenis de col·laboració per formalitzar acords de mecenatge que recullen aportacions corporatives (d’empreses i d'institucions) per un import d'1.224.059 euros, i 5 contractes de donació per formalitzar donacions particulars (de persones físiques) per un import de 35.200 euros.

També s’ha formalitzat un conveni de càtedra d’empresa, amb el Grupo Oesía, per crear la càtedra Oesía-UPF de Logística i Data Analytics.

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general signats (aportacions corporatives)

 • ACCENTURE, SL
 • AGROLIMEN
 • ASOC. DUCHENNE PARENT PROJECT
 • ASSOCIACIÓ "POMPEUFARRA"
 • BIGML LABS, SA
 • BRÜGMANN SOFTWARE GmbH
 • CAIXABANK
 • CASA DE VELÁZQUEZ
 • CCCB
 • CUATRECASAS
 • EPSON
 • EXPLOTACIONS 4200, SL
 • FUNDACIÓ BANC SABADELL
 • FUNDACIÓ PALARQ
 • FUNDACIÓ PRIVADA CELLEX
 • FUNDACIÓ PRIVADA VILACASAS
 • FUNDACIÓ RACC
 • FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC
 • FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
 • FUNDACIÓN PFIZER
 • FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
 • GOOGLE SPAIN, SL
 • HEWLETT PACKARD
 • INSTITUT PERE MATA
 • LABORATORIOS ROVI, SA
 • MULTISERVEIS NDAVANT, SL
 • OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
 • OESIA
 • RICOH ESPAÑA
 • SANTANDER
 • SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACION, SL

Contractes de donació signats (donants particulars)

 • Gallardo Ballart, Antonio
 • Martí Calatayud, Victòria
 • Pachán Garriz, M. Lluïsa
 • Trias Sagnier, Miquel
 • Wing, Rita
   

 

Càtedres d'empresa

Càtedra Oesía-UPF de Logística i Data Analytics

La UPF i el Grupo Oesía van signar el 15 d’abril del 2016 un conveni per crear la cCàtedra Oesía-UPF de Logística i Data Analytics, amb l’objectiu d’impulsar la docència, la recerca i la difusió de coneixements en l’àmbit de l’analítica de negocis, especialment en el sector de la logística.

El conveni signat preveu desenvolupar de manera conjunta diferents activitats en el marc de la càtedra, centrades en els àmbits de recerca, transferència de coneixement i formació. En el camp de la recerca, preveu definir i desenvolupar línies d’investigació, elaborar tesis doctorals, obtenir nous projectes i difondre i promocionar les activitats que es portin a terme. D’altra banda, es vol impulsar la transferència de coneixement entre les àrees de recerca i l’explotació industrial, i la industrialització de resultats de recerca en línies comercials. També s’organitzaran jornades de divulgació i s’editaran publicacions. Finalment, en l’àmbit de formació, es preveu crear beques predoctorals i postdoctorals, fer pràctiques en empreses, impartir assignatures en plans de formació i convocar premis per a projectes de fi de carrera.

La UPF contribuirà al desenvolupament dels objectius de la càtedra aportant-hi personal docent i investigador, la infraestructura científico-tècnica i administrativa necessària per desenvolupar les activitats previstes i per establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que s’imparteixin. El Grup Oesía fomentarà també la realització de pràctiques d’estudiants de la UPF a les instal·lacions de l’empresa.

Altres activitats

Jornada sobre filantropia i fundraising en universitats joves europees

Els dies 7 i 8 d'abril del 2016, el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge va organitzar una trobada en la qual experts nacionals i internacionals en fundraising d'algunes de les universitats joves més prestigioses del món van poder compartir les seves estratègies de captació de fons, van conversar sobre l'activitat i la importància dels col·lectius Alumni, les relacions amb les empreses i les diferents possibilitats de finançament públic i privat en el context universitari espanyol.

La jornada comptava amb el suport del Consell Social de la UPF i va estar coorganitzada conjuntament amb RICOH, empresa proveïdora de serveis tecnològics de gestió documental de la Universitat. Entre els ponents més rellevants destaca la presència d'Hugo Sonnesnschein, president emèrit de la Universitat de Chicago; Tricia King, vicepresidenta del Council for Advancement and Support of Education (CASE); Mélina Mercier, directora de la Fundació 'Pierre and Casa Curies University; Jérome Grosse, director de desenvolupament de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana, i Mary McGrath, directora de fundraising a la Universitat de Warwick.

Els principals objectius que perseguia la trobada eren conèixer projectes destacats en l'àmbit del fundraising en el context universitari espanyol i europeu; debatre sobre el panorama present i futur de la captació de fons externs a la universitat, identificant nous reptes i oportunitats, i establir possibles rols de col·lectius propers a les universitats com poden ser els Alumni (antics alumnes), els consells socials o les empreses.