(Setembre del 2017)

Rector

Jaume Casals Pons

Vicerectors

VICERECTOR ADJUNT AL RECTOR 
Pelegrí Viader Canals (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la docència 
Cristina Gelpí Arroyo (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTORA. Direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Cristina Pujadas Corbí (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTORA. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Mònica Figueras Maza (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTOR. Direcció de projectes d'innovació
Josep Lluís Martí Màrmol (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTOR. Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants
Pablo Pareja Alcaraz (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTOR. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca
Enric Vallduví Botet (des del 24 de maig del 2017)

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la internacionalització
Isabel Valverde Zaragoza (des del 24 de maig del 2017))

VICERECTOR DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Ramon Villanova Fortuny (fins al 24 de maig del 2017)

VICERECTORA DE DOCÈNCIA I ORDENACIÓ ACADÈMICA 
Mireia Trenchs Parera (fins al 24 de maig del 2017)

VICERECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA I PROFESSORAT
Josep Ferrer Riba (fins al 24 de maig del 2017)

VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ 
Carles Ramió Matas (fins al 24 de maig del 2017)

VICERECTORA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT I LES RELACIONS INTERNACIONALS 
Maria Isabel Valverde Zaragoza (fins al 24 de maig del 2017) 

Secretari general

Pere Torra Pla

Presidenta del Consell Social

Núria Basi Moré

Gerent

Jaume Badia Pujol

Síndic de greuges de la UPF

Josep Maria Casasús i Guri

Altres

DIRECTORA DE L'ESCOLA DE DOCTORAT
Núria Sebastián Gallés

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT EDUCACIÓ CONTÍNUA
Carme Martinell Gispert-Saúch

DELEGAT DE CULTURA
Javier Aparicio Maydeu

DELEGAT DEL CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL (CAI UPF)
Josep Blat Gimeno

DELEGAT DEL RECTOR PER A LA SOSTENIBILITAT
Ángel José Rodrigo Hernández 

DIRECTORA DE LA UNITAT D'IGUALTAT
Tània Verge Mestre (des del 24 de maig del 2017)

COORDINACIÓ GENERAL DELS PROCESSOS DE GARANTIA DE LA QUALITAT

Miquel Oliver Riera (fins al 24 de maig del 2017)
David Sancho Royo (des de l'1 de setembre del 2017)

ESTUDI GRUP UPF PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA UPF

Jacint Jordana Casajuana (des del 7 de setembre del 2016)

COORDINADORA ACADÈMICA DEL GRAU OBERT DE LA UPF I DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS

Ana Delgado Hervas

DIRECTORA ACADÈMICA DEL PROGRAMA D'ESTUDIS HISPÀNICS I EUROPEUS
M. Isabel Valverde Zaragoza (fins al 21 de setembre del 2016)

DIRECTOR ACADÈMIC DEL CENTRE PER A LA INNOVACIÓ EN APRENENTATGE I CONEIXEMENT - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)
José Manuel Jiménez Morales 

SOTSCOORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Ángel Javier Gil Estalló

ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ESPORT A LA UPF

Carlos Murillo Fort  

RELACIONS AMB ELS ESTUDIANTS
Pablo Pareja Alcaraz (fins al 12 de setembre del 2016)

SUPORT A LES RELACIONS AMB ELS ESTUDIANTS
Eulàlia Solé Tomàs

COORDINACIÓ DEL PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN NOUS FORMATS AUDIOVISUALS A LES INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS
Jordi Balló Fantova 

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA
Montserrat Vives i Cruells (fins al 31 d'agost del 2017)