Campus de la Ciutadella

Aquest curs s'ha avançat en la consolidació del model de funcionament dels edificis del Parc de Recerca UPF al carrer Wellington, així com en la incorporació de la gestió de l'edifici de la Fundació Pasqual Maragall en l'operativa de manteniment i d'altres serveis de la Universitat.

Dins d'aquest àmbit, l'actuació principal en aquest curs ha estat la remodelació dels espais de la planta soterrani de l'edifici Mercè Rodoreda, 24 per tal d'acollir-hi les activitats dels laboratoris del Center for Brain and Cognition (CBC), amb una superfície de 350 m2 i una inversió de 678.000 €, finançada parcialment amb fons FEDER.

Aquestes obres han fet possible traslladar tot el grup d'investigadors del CBC que fins ara havien estat al campus del Poblenou. Actualment, ocupen una de les plantes de Mercè Rodoreda, 24, a més a més dels laboratoris de la planta -1.

En l'apartat d'obres de reposició, adaptació i millora (RAM) s'han fet les actuacions següents:

  • Adequació i millora dels espais destinats a les noves UGA.
  • Millora dels acabats del paviment de la plaça de l'Àgora.
  • Inici de la construcció d'un aljub que permetrà regular l'aqüífer subjacent i optimitzar els consums energètics de la climatització del campus. Aquests treballs, per tal de minimitzar les molèsties, s'inicien durant el període de tancament del campus i s'allargaran durant tot el curs vinent.
  • Remodelació dels espais ocupats per la Unitat d'Informàtica al campus.
  • Treballs de millora de la compartimentació contra incendis i la producció de climatització de l'edifici Jaume I, així com els revestiments de la segona escala de l'edifici Roger de Llúria.
  • Ampliació de les preses elèctriques a les aules de teoria d'una bona part del campus, amb l'objectiu de disposar d'endolls a totes les aules. Aquesta ha estat una reivindicació dels estudiants a la qual, progressivament, s'intenta donar resposta.

En l'apartat de medi ambient, s'ha ampliat la prova pilot de coberta verda a l'edifici Mercè Rodoreda, 23, amb la incorporació d'una façana verda experimental, que ha de servir per testar diferents tipus de solució. En aquesta línia està prevista, a l'inici del pròxim curs, la plantació d'una façana verda a l'edifici d'habitatges militars, amb l'objectiu de millorar l'entorn de la connexió del nostre campus amb el carrer Wellington.

Així mateix, es mantenen contactes amb l'Ajuntament de Barcelona en diferents aspectes urbanístics del campus, com és ara la possibilitat de convertir en zona de vianants el darrer tram del carrer Ramon Turró i l'exploració de la possibilitat de projecte conjunt de coberta verda al Dipòsit de les Aigües, etc.
 

Campus del Poblenou

En la mateixa línia que al campus de la Ciutadella s’han portat a terme accions  d’adequació i de millora dels espais destinats a les noves UGA.

Aquest curs s'han iniciat els treballs necessaris per corregir el disconfort acústic a totes les aules de l'edifici Roc Boronat.

En la mateixa línia que al campus de la Ciutadella s'han instal·lat endolls a la resta d'aules que encara no en disposaven.

A l'àmbit de la Biblioteca, s'han remodelat les instal·lacions de La Factoria i s'ha redistribuït l'equipament de lectura i de prestatgeries a les plantes primera i segona de l'antiga fàbrica de Ca l'Aranyó.
 

Campus del Mar

Aquest curs, l'actuació més important prevista al campus del Mar ha estat el trasllat dels grups de recerca que ocupen part de la planta quarta a tots els espais de les plantes setena i vuitena. Aquest trasllat representa l'ampliació d'una superfície ocupada per la Universitat al Parc de Recerca Biomèdica (PRBB) de Barcelona en 1.480 m2.

Les obres gestionades pels serveis tècnics del Parc finalitzaran el mes de setembre d'enguany, i es preveu que l'ocupació dels nous espais es faci durant el mes d'octubre. Amb aquesta darrera ampliació la Universitat ocuparà un total de 8.253 m2 del PRBB.

Pel que fa a l'edifici docent Dr. Aiguader, 80, aquest curs s'han fet obres d'adequació d'una aula d'habilitats clíniques per convertir-la en dues sales de simulació clínica. Aquesta actuació s'ha fet en col·laboració amb els equips tècnics de la UAB i l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

També s'han millorat els equipaments científics dels laboratoris de pràctiques i s'ha ampliat la dotació de taquilles per als alumnes.