Places de màster 2017-2018

930

Places de doctorat 2017-2018

280

Preinscripcions a màster 2017-2018

2.124

Preinscripcions a doctorat 2017-2018 

511
Accions presencials  

Sessions informatives a la UPF

10 sessions / 46 assistents

Sessions informatives a fires internacionals

7 sessions / 555 assistents

Fires nacionals

No hem assistit a fires nacionals

Fires internacionals

933 estudiants atesos

Fires i ciutats visitades

4 fires / 10 ciutats

Accions no presencials (setembre 2016-setembre 2017)

 

Clics a Google Adwords  març-juny + convoctòria extraordinària (juliol-agost)

12.436

Visites al portal de màsters (setembre 2016-juliol 2017)

365.636

    Nacionals

201.636

    Internacionals

163.716

Visites al portal de doctorats

64.772

   Nacionals

31.994

   Internacionals

32.728

Mailings

4 mailings/4.000 registres

Sessions informatives online 3 / 38 assistents
Enviaments postas universitats partner 87 (1.740 fullets enviats)

Seguidors de Facebook (Postgraus UPF)

1.263

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

2.065

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

1.368

Convenis signats amb agents educatius 1