El curs 2016-2017 ha estat un curs de maduració i de revisió del projecte d’administració electrònica a la UPF. Després de quasi deu anys d'execució d'activitats i d'adaptació de procediments a l'administració electrònica, ha estat necessari iniciar un procés de revisió i substitució de les eines emprades i començar la recerca d’una nova solució global que ens permeti donar resposta als nous reptes i requeriments de l’administració electrònica.

S’han fet també treballs preparatoris i adaptacions tècniques derivades de l’aplicació de la nova Llei de procediment administratiu (39/2015) i de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, amb afectacions clares a l’administració electrònica.

Tràmits d'administració electrònica

Signatura de nous contractes de PDI

Es continuen signant de manera electrònica tots els contractes de PDI, tant la contractació de nou professorat com la de professorat que ja estava en plantilla. En ambdós casos el procediment permet la signatura electrònica del contracte per part del professor i del secretari de la Universitat, que té delegada la signatura. El treballador rep el contracte signat i una còpia autèntica; en l’expedient electrònic de la Universitat es diposita el contracte amb totes les signatures.

Certificats acadèmics personals

S'ha millorat el tràmit d'emissió de certificats acadèmics per als estudiants, que incorpora ara un segell d'actuacions automatitzades del Servei de Gestió Acadèmica per garantir l'acceptació del certificat electrònic per part d'entitats terceres.

Signatura electrònica

Diferents problemes tècnis deguts a l'evolució de la tecnologia dels navegadors han fet necessari el canvi dels serveis web de signatura i applets cap a tecnologies més transversals i fàcils d'emprar per l'usuari. Per aquest motiu s'han substituït els applets de Java de les diferents aplicacions de l'entorn d'administració electrònica i s'ha posat en producció la solució Java Web Start com a eina específica de signatura.

Durant aquest curs l'equip de projecte ha desenvolupat també la política de signatura i segells electrònics i de certificats, adaptació normativa necessària als nous requeriments legals. Aquesta política incorpora els nous mecanismes d'identificació i de signatura que pot oferir la Universitat, per ampliar les possibilitats i afavorir l'usuari. En aquest sentit, durant el curs ja s'ha posat en producció l'ús del sistema VÀLID del Consorci AOC, que permet als usuaris autenticar-se no només amb certificats electrònics, sinó també amb IDCat Mòbil i tots els mecanismes oferts per Cl@ve.

Eleccions

El 2016 es van organitzar diferents processos electorals amb vot electrònic: eleccions a delegats de classe (novembre del 2016), eleccions a rector (abril del 2017) i eleccions sindicals (maig del 2017).

Signatura electrònica d’actes de qualificació

El 2016 es va simplificar el procediment de signatura de les actes de qualificació, fet que ha facilitat que gairebé totes les actes de qualificació se signin actualment de manera electrònica.