Composició

(Juliol del 2017)

Mesa del Claustre

President: Jaume Casals Pons, rector.

Vocals:

En representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat: Núria Boada Centeno, José Luis Codina Bonilla i Josep Sandiumenge Farré.

En representació dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits: Hafid Laayouni el Alaoui.

En representació de la resta de professorat i el personal investigador en formació: Marc Darriba Zaragoza.

En representació dels estudiants: Oriol Arechinolaza i Escuer i Marc Llurba Pont.

En representació del personal d'administració i serveis: Aitor Santiago Canal Cases.

Secretari: Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes: Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta.

Claustre

Vocals

Membres nats

Alexandre Alsina Keith, Jaume Badia Pujol, Jaume Casals Pons, Josep Maria Castellà Lidon, David Comas Martínez, Víctor-Eduardo Farias Zurita, José Fernández Cavia, Walter García Fontes Badanian, José García Montalvo, Joaquín Gea Guiral, Elena Larrauri Pijoan, Miquel Olivera Riera, Enric Peig Olivé, Miquel Saldaro Serna, David Sancho Royo, Carles Singla Caselles, Sergi Troner Castells, Pelegrí Viader Canals i Josep Maria Vilajosana Rubio.

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Joaquim Albareda Salvadó, Berta Alsina Español, Victoria Alsina Keith, Coloma Ballester Nicolau, Josep Eladi Baños Diez, Miquel Berga Bagué, José Ángel Blat Gimeno, Núria Boada Centeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Esteve Baptista Cluea Julve, José Luis Codina Bonilla, Francesc Xavier Cuadras Morato, Vanesa Daza Fernández, Tomàs de Montagut i Estragués, Juana María Díez Antón, Anna Maria Espunya Prat, Josep Ferrer Riba, Mònica Figueras Maz, Xavier Freixas Dargallo, Jorge Garcia Ojalvo, Cristina Gelpí Arroyo, Meritxell Girvent Montllor, Carlos Ignacio Gomez Ligüerre, Davinia Hernández Leo, Humberto Llavador González, Guillem López Casasnovas, Julia López López, Ángel Lozano Solsona, Louise Elizabeth McNally Seifert, Josep Joan Moreso Mateos, Francisco José Muñoz López, Alberto Nodar Domínguez, Pere Notó Brullas, Vicente Ortún Rubio, Magí Panyella Roses, Marina Picazo Gurina, Cristina Pujadas Corbi, Carles Ramió Matas, Elena Rufat Perelló, Glòria Salvadó Corretger, Josep Sandiumenge Farré, Albert Satorra Brucart, Carlos Alberto Scolari, Daniel Serra de la Figuera, Anna Torres Lacomba, Aida Torres Pérez, Mireia Trenchs Parera, Enric Vallduví Botet, Olga Valverde Granados i Maria Isabel Valverde Zaragoza.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Rosa Ferrer Zarzuela, Hafid Laayouni el Alaoui, Rafael Pedraza Jiménez, Lorena Ramírez Ludeña, Antoni Rubi Puig, Mireia Vargas Urpí i Tania Verge Mestre.

Resta de professorat i personal investigador en formació

Santiago Frigola Segimon, Sergi Morales Martínez, Jordi Pons Puig i Lara Rubio Arauna.

Estudiants

Oriol Arechinolaza i Escuer, Victoria Mailen Afuch, Pau Barba i Colomer, Maria Basora Sedó, Marc Bosch Valentines, Andreu Calvet Cortés, Andrés da Silva Jaime, Oriol de Marcos Mas, Nicolau Duran Silva, Alex Falconero i Sellés, Judit Fitó i Alcántara, Samuel Garcia Castro, Núria Güil Oumrait, Marc Llurba Pont, Daniel Martí Forcadell, Adrià Gerard Masip Borras, Sergi Mira i Pauli, Claudia-Saraswati Motjé i Perpiña, Eloi Orihuela Castro, Pau Oró i Martí, Maria-Margalida Payeras Sitjar, Salvador José Percastre Mendizábal, Emma Pons Valls, Laia Recasens Elias, Eulàlia Ribó Petchamé, Sergi Rodríguez i Rovira, Isaac Rosell i Ripoll, Judit Sans Segura, Gemma Terrés Ros, Josep Maria Tirapu Sanuy, Marc Tolrá i Rosell, Enric Vila i de Villasante i Marina Vinardell i Trota.

Personal d'administració i serveis

Begoña Aguilera Caballero, Aitor-Santiago Canal Cases, Marta Castro Pereira, Lídia Fosalba López, Lydia García Escobosa, María Cecília Jaques Querol, Ramón López Iglesias, Xavier Martínez Granell, Ramón Maseda Puga, M. Queralt Molera Busoms, María Teresa Pagès i Claus, Esther Rocabayera Jordan, Silvia Tenes Mascorda i M. Lourdes Ventayol Borràs.

Reunions

Durant aquest curs no s'ha fet cap reunió.