Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre 136.920

28.600

Octubre

159.340 13.773
Novembre 127.137 21.350
Desembre 83.126 16.900
Gener 162.504 8.000
Febrer 173.385 27.000
Març 141.061 22.619
Abril 135.659 17.650
Maig 106.632 30.500
Juny 104.720 31.390
Juliol 199.000 17.500
Total 1.529.484 226.282