Com a novetat d'aquest curs, s’han incorporat dos cercadors que permeten consultar els convenis entrats a l'Arxiu de Convenis. Un d’aquests es troba a la pàgina Arxiu de Convenis de la web de la Universitat; l’altre, a la intranet de Convenis.

A l'esmentada pàgina Arxiu de Convenis, els convenis es poden buscar pels camps següents: entitat signant, any, matèria, objecte del conveni i data de signatura. A la intranet de Convenis es poden buscar per:  entitat signant, any, matèria, objecte del conveni, servei/unitat gestora i data de signatura.

Aquestes dues pàgines han rebut, durant aquest curs 2016-2017, un total de 585 visites.

L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2016-2017, ha rebut 980 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. D’entre aquests, destaquen els 674 acords marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes. En relació amb altres universitats de la resta del món, la UPF té gairebé 250 convenis vigents d'intercanvi i de mobilitat de professors i d’estudiants.

D'altra banda, la Fundació IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents: