Política de professorat

A finals del curs passat el Consell de Govern va aprovar la regulació del sistema tenure-track per captar i retenir talent. Durant el curs 2016-2017 s’han convocat quatre places a selecció internacional. Els candidats escollits s’incorporaran a la Universitat a principis del proper curs en la nova categoria de professor tenure-track.

Un fet destacable d’aquest curs ha estat la convocatòria de places de catedràtic d’universitat. Després de més de cinc anys sense possibilitat de promocionar els professors titulars d’universitat, s’ha prioritzat la promoció, i s'ha ajornat un any l’estabilització d’algunes posicions temporals. A finals de curs s’han convocat 14 places de catedràtic d’universitat, 7 a torn lliure i 7 a promoció interna, i 4 places de catedràtic contractat, a promoció interna.

També s’han convocat places per incorporar nou professorat permanent: 7 places d’agregat, de les quals 6 es convoquen en el marc del programa Serra Húnter.

Cal destacar que el 22 de maig del 2017 es van celebrar les eleccions sindicals per escollir els representants del personal docent i investigador funcionari i laboral de la Universitat, amb els resultats següents:

Junta de Personal Docent i Investigador. Nombre de representants:

  • Intersindical-CSC: 6
  • CCOO: 3

Comitè d’Empresa de Personal Docent i Investigador. Nombre de representants:

  • UGT: 10
  • Intersindical-CSC: 9
  • CCOO: 4

 

Estadístiques