Departament Assistents de docència Assistents de recerca Doctorat R+D+i Recerca

Ciències Experimentals i de la Salut

1

13

6 - 3
Ciències Polítiques i Socials 7 3 - - 2
Comunicació

4

-

4

-

-

Dret 1

-

10 - 2
Economia i Empresa 28

-

25 1 -
Humanitats -

-

1 - -
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 2 16 18 27 13
Traducció i Ciències del Llenguatge 11

4

12 - 1
Total 54 36 76 28 21