Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 87 76 85 68 32 348
Ciències Polítiques i Socials 11 38 21 12 11 93
Comunicació 11 31 46 30 26 144
Dret 15 44 55 39 19 172
Economia i Empresa 63 89 55 31 23 261
Humanitats 7 21 31 32 24 115
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 65 123 61 24 5 278
Traducció i Ciències del Llenguatge 23 44 26 45 20 158
Total 282 466 380 281 160 1569