Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent 50 22 30 51 41 43 27 40 304 92 212     
Cossos docents 29 18 20 44 27  33 33 211 56 155
Catedràtics d'universitat 18 6 5 22 10 11 2 4 78 14 64
Titulars d'universitat 11 11 15 21 17 22 5 29 131 42 89
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 21 4 10 14 10 20 7 93 36 57
Catedràtics contractats 7 - - - 1 - 3 - 11 - 11
Agregats 12 4 8 7 8 10 16 4 69 28 41
Col·laboradors permanents 2 - 2 - 5 - 1 3 13 8 5
Professorat temporal a TC 22 7 22 30 31 8 11 12 143 68 75
Agregats (cont. interinitat) - 3 5 3 - 6 3 1 21 13 8
Lectors - 2 10 5 - 1 - 5 23 9 14
Visitants 22 2 7 22 31 1 8 6 99 46 53
Associats 113 18 71 49 65 27 28 34 405 144 261
Associats 71 18 71 49 65 27 28 34 363 123 240
Associats assistencials 42 - - - - - - - 42 21 21
Emèrits 1 1 3 2 5 10 - 8 30 10 20
Emèrits - 1 2 1 3 7 - - 14 4 10
Emèrits (pla d'emeritatge) 1 - 1 1 2 3 - 8 16 6 10
Investigadors 65 19 1 7 31 14 89 12 238 93 145
ICREA 7 2 - 3 11 4 13 3 43 10 33
Ramón y Cajal 2 1 - 2 5 3 3 1 17 8 9
Juan de la Cierva 6 2 - - 2 - 9 3 22 14 8
Marie Curie 6 2 - 1 7 2 11   29 7 22
Beatriu de Pinós 1 1 - - - 2 1 - 5 3 2
CIBER 13 - - - - - 3 - 16 10 6
Investigador UPF 3 - - - - - - - 3 - 3
Investigador de projectes 27 11 1 1 6 3 48 5 102 40 62
Altres investigadors - - - - - - 1 - 1 1 -
Personal acadèmic en formació 97 26 17 33 88 13 123 52 449 207 242
Personal laboral 78 12 13 30 60 13 105 37 348 160 188
Ajudants - - - - - - - - - - -
PIF Generalitat 15 4 - 4 3 6 8 7 47 27 20
PIF Ministeri 34 6 6 9 12 6 12 8 93 50 43
PIF UPF 22 2 7 15 43 1 79 21 190 76 114
Altres PIF 7 - - 2 2 - 6 1 18 7 11
Becaris 19 14 4 3 28 - 18 15 101 47 54
Assistents de docència 1 11 4 2 28 - 2 11 59 22 37
Assistents de Recerca 18 3 - 1 - - 16 4 42 25 17
Total 348 93 144 172 261 115 278 158 1569 614 955