Durant el curs 2016-2017 també s'han renovat els dos encaminadors troncals que gestionen els centres de càlcul del campus de la Ciutadella. Aquesta millora ha permès:

  • Ampliar la capacitat de routing a 1 Tbps (terabits per segon).
  • Reduir la latència a un terç de l'anterior.
  • Implementar enllaços de 20 Gbps (gigabits per segon) entre alguns dels equips.
  • Simplificar la gestió de la xarxa de comunicacions de la Universitat.

Podeu consultar el diagrama de la xarxa a l'enllaç següent: