Durant el curs 2016-2017 s'han matriculat 112 estudiants al programa UPF Sènior, a un total de 196 assignatures. Entre l'oferta dels diferents estudis de la UPF, els alumnes s'han matriculat de les assignatures següents:

 

Nom de l'activitat Actors i Institucions Polítiques
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Anàlisi de la Significació de la Imatge
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Art Antic i Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Art Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'activitat Art Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Art del Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Art del Renaixement
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Art del Renaixement i del Barroc
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Art dels Segles XVIII i XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Art Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Art Primitiu
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Art del Segle XIX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Ciència al Segle XX
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Ciències Forenses
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Cultura Clàssica i Tradició Occidental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Darreres Tendències Artístiques
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Dret Constitucional
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Economia i Democràcia
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Economia i Política Internacional
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Els Arguments Universals
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Estètica Moderna i Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Estructura de Dades i Algorismes I
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Estructura de Dades i Algorismes II
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Estudis de la Literatura Alemanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Ètica i Filosofia Política
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Filosofia Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Fonaments de Física
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Geografia Humana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Gestió Pública
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Grans Tradicions Religioses
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom de l'activitat Història i Cultura d'Àsia Oriental
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Història Antiga
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Història Contemporània II
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Història de la Ciència i Cultura Científica
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Història de la Traducció
Titulació Grau en Traducció i Interpretació
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Història del Cinema
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'activitat Història del Cinema I
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Història del Cinema II
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 8

 

Nom de l'activitat Història del Dret
Titulació Grau en Dret
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'activitat Història del Mediterrani Antic
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom de l'activitat Història del Pensament sobre la Traducció
Titulació Grau en Traducció i Interpretació
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Història del Segle XX
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Història dels Gèneres Audiovisuals
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Història Econòmica
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Història Econòmica i de l'Empresa
Titulació Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Nombre de crèdits 9
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Història Global en el Món Modern i Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Història i Gèneres dels Mitjans Audiovisuals
Titulació Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Història Medieval
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'activitat Història Moderna
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 10

 

Nom de l'activitat Història Moderna d'Espanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Història Moderna d'Europa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 17

 

Nom de l'activitat History of Catalan Law
Titulació Grau en Dret
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Introducció a la Ciència Política
Titulació Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Introducció a la Història de les Societats Contemporànies
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Introducció a la Programació
Titulació Grau en Enginyeria en Informàtica
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Introducció a la Psicologia
Titulació Grau en Relacions Laborals
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Introducció a l'Economia
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Introducció al Dret Privat i Empresa I
Titulació Grau en Relacions Laborals
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Lingüística
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura Alemanya
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura Anglesa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura Catalana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Literatura Catalana Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura Contemporània
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura de Tradició Europea I
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Literatura Espanyola
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Literatura Francesa
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Literatura Grega
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatura i Psicoanàlisi
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Literatures Eslaves
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 3

 

Nom de l'activitat Modern and Contemporary History of Latin America
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Paisatges Culturals
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Pensament Científic Modern i Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 6

 

Nom de l'activitat Pensament Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 7

 

Nom de l'activitat Pensament i Religions d'Àsia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 5

 

Nom de l'activitat Pensament Modern
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 2

 

Nom de l'activitat Pensament Religiós Modern i Contemporani
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats 4

 

Nom de l'activitat Política Espanyola i Catalana
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

2

 

Nom de l'activitat Polítiques Públiques I
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'activitat Prehistòria
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats

2

 
Nom de l'activitat Psicologia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

4

 
Nom de l'activitat Relacions Internacionals Contemporànies
Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats

1

 
Nom de l'activitat Temes d'Història Cultural de l'Edat Mitjana
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 5
Nombre d'estudiants matriculats

3

 
Nom de l'activitat Temes Fonamentals Filosofia
Titulació Grau en Humanitats
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats

11

 

Nom de l'activitat Teoria de la Forma, el Color i la Composició
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Teoria del Dret
Titulació Grau en Dret
Nombre de crèdits 6
Nombre d'estudiants matriculats 1

 

Nom de l'activitat Teoria i Anàlisi del Film
Titulació Grau en Comunicació Audiovisual
Nombre de crèdits 4
Nombre d'estudiants matriculats 1