La Universitat Pompeu Fabra preveu un seguit d'ajuts i de suport per a les activitats que els estudiants o els grups estables d'estudiants vulguin endegar i, especialment, per a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat. Les associacions registrades gaudeixen d'espais a tots els campus de la UPF per fer-hi reunions i per gestionar les seves activitats habituals. Disposen també de material d'oficina, de fotocopiadores i de telèfon. Aquests espais són compartits i tenen els equipaments informàtics necessaris perquè puguin funcionar.

L'Aula de l'Estudiant és un espai autogestionat pels estudiants perquè duguin a terme les activitats que decideixin: debats, conferències, exposicions, tallers, xerrades, etc.; un espai, en definitiva, de diàleg, de participació i de comunicació.

Ajuts a associacions d'estudiants

En la convocatòria de l'any 2017 d'ajuts a les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions de la UPF, la Comissió Avaluadora, reunida el 2 de febrer del 2017, va aprovar subvencionar, amb un import total de 12.000 euros, els projectes de les associacions següents:

  • AIESEC 
  • Associació Quirúrgica Gimbernat
  • Be Markt - Student's Marketing Association
  • Colla Castellera Trempats de la UPF
  • Deba-t.org
  • ESN Barcelona UPF
  • Pompeu Consulting Club
  • UNSA Barcelona
  • Associació Pompeunomics
  • Grups Bíblics Universitaris

Les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra són les següents: Alternativa Estel, Amnistia Internacional, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales (AIESEC), Associació ESN (Erasmus Student Network) Pom, Associació European Law Students' Association Barcelona-Universitat Pompeu Fabra (ELSA-Barcelona UPF), Associació d'Alumnes Pompeu International Trade (PIT), Associació Colla Castellera Trempats de la UPF, Associació d'Estudiants Barcelona Debating Society, Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, Associació United Nations Students' Association (UNSA), Associació d'Estudiants UPF Entrepreneurship Society, Associació d'Estudiants Pompeu Consulting, Associació d'Estudiants PompeuFarra, Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'Estudiants (AEP-ACE), Associació d'Estudiants Quirúrgica Gimbernat, Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC), Associació Student's for Liberty-Barcelona, Be-Markt-Students Marketing Association (BeMarkt), Bloc d'Estudiants Independentistes-Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (BEI), Deba-t.org, Estudiants pel Canvi (EPC), Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), Grups Bíblics (GBU), Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Joves d'Esquerra Verda (JEV), Student's Association for the European Union - JEF.

Durant el curs 2016-2017 s'han donat d'alta al Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra Pompeunomics, Frente de Estudiantes i Jóvenes Sociedad Civil Catalana.

Participació estudiantil

La participació dels estudiants és un element indispensable per continuar millorant la universitat i per desenvolupar els canvis que la institució es proposi. Però, alhora, perquè el foment de la participació pot contribuir moltíssim a la formació integral dels estudiants de la Universitat com a ciutadans compromesos amb la societat. Per tal de promoure, augmentar i enfortir la seva participació, s’han emprès una sèrie actuacions.

Per enfortir la política amb els estudiants, es treballa amb l’objectiu principal de contribuir al desplegament del Pla Estratègic 2016-2025 i, més concretament, a la realització efectiva de les estratègies descrites en l’àmbit estratègic “Comunitat”. Aquestes estratègies reflecteixen una doble voluntat: consolidar una comunitat plural i connectada i, alhora, promoure una comunitat participativa i socialment responsable. En aquest sentit, es treballa amb una ferma voluntat de diàleg i de cooperació amb els estudiants, incorporant aquest col·lectiu a les discussions del Claustre, del Consell de Govern, de diferents comissions, i impulsant el Consell d’Estudiants de la UPF.

Així mateix, es dóna suport a les activitats que els estudiants (tant associacions, grups estables, representants d’estudiants i Consell d’Estudiants) promouen. Durant l’últim curs, els estudiants han organitzat aproximadament 800 activitats als diferents campus de la UPF. Entre aquestes destaca l’organització de la seva Festa Major, que es consolida com una de les activitats més populars i significatives dels estudiants.

Un total de 14 estudiants han passat aquest curs per l’Aula de la Participació, un espai formatiu per adquirir habilitats i competències adreçada als estudiants que vulguin exercir una participació estudiantil activa, efectiva i eficient.

Mitjançant un conveni marc entre les universitats i el Parlament de Catalunya, durant el mes de juliol s'ha fet l'activitat de simulació Setmana del Parlament Universitari, en la qual la UPF participa activament, tant en la seva organització com pel que fa als 23 estudiants que hi han intervingut.

Aquest curs acadèmic, per primera vegada, del 7 al 30 de març, 11 estudiants de la UPF han participat en el curs El Síndic de Greuges de Catalunya com a Garant dels Drets Humans.

Lligues de debat

Les lligues de debat es consoliden com una de les activitats més valorades pels estudiants i amb més participació. 

Enguany, la UPF ha participat per tercer any consecutiu en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Els dies 23 i 24 de febrer va tenir lloc al campus de la Ciutadella la fase local d'aquesta competició, amb la participació de 19 instituts i centres de secundària. L'equip guanyador va ser l'Institut d'Ensenyament Secundari Ernest Lluch de Barcelona, que els dies 27 i 29 d'abril i després d'una formació a mida per part de la UPF, va representar a la nostra universitat a la fase final a la Universitat Pompeu Fabra, on va quedar en una meritòria segona posició.

"S'ha d'il·legalitzar l'extrema dreta per combatre-la?". Aquest era el tema que van haver de discutir els dos equips finalistes de la cinquena edició de la Lliga de Debat interna de la UPF: Villaristes, que es va proclamar guanyador, va argumentar la posició en contra, i el seu rival, TRUMPeters, a favor. 32 equips inscrits, amb un total de més de 95 participants, i 47 debats celebrats, va ser el balanç d'aquesta activitat, que pretén fomentar les tècniques de debat i d'oratòria entre tots els estudiants de la Universitat.

Del 24 al 27 d’abril va tenir lloc a la UPF la Lliga de Debat universitària organitzada per la Xarxa Vives, amb la participació de 14 equips de les diferents universitats. El tema que s'hi va debatre va ser: "Mitjans de comunicació. Cal que els poders públics els controlin?". L'equip estava format per Xènia Dalmau Valls, Guillem Sitges Puy i Mònica Villar Rodríguez, tots estudiants del tercer curs del grau en Economia, i Adrià Reyes Langa, capità de l’equip, estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.

A partir dels bons resultats obtinguts amb la Lliga de Debat de la UPF i la participació en les lligues de debat de la Xarxa Vives, tant en les d'estudiants de grau com en les de secundària i batxillerat, s'ha fet un projecte per tal d’adaptar el format de la lliga interna de debat de la UPF a un centre penitenciari, com a acció inclosa dins el conveni marc signat amb els Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Amb l'enriquidora experiència de l'any passat, aquest curs es va organitzar una lliga de debat al centre penitenciari CP Brians 2, que incloïa una setmana de formació en oratòria prèvia als interns participants. Aquesta activitat es va dur a terme dins el marc de l’escola d’adults CFA Víctor Català i de la Biblioteca del CP Brians els dies 14, 15 i 17 de novembre del 2016, i l'equip guanyador va ser  En Construcción.