Durant el curs 2016-2017 s'han apagat 38 servidors físics gràcies a la consolidació d'aquests en entorns virtualitzats i a la migració de serveis al núvol, fet que ha permès tancar el Centre de Càlcul de l'edifici Mercè. En aquest curs també s'ha iniciat el procés en el qual la UPF farà servir els serveis d'infraestructura oferts dins el marc dels serveis consorciats de CPD del CSUC.