El novembre del 2016, la Universitat va estrenar una nova web amb l'objectiu de millorar la interacció amb els diferents públics de la Universitat, tant interns com externs. La migració al nou entorn de les més de 1.000 webs que conformen tota la web de la UPF s'està fent progressivament, amb l'objectiu que es completi a finals del curs vinent.

En la línia d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris, es continuen fent formacions personalitzades i es va actualitzant la pàgina web del servei que inclou tots els manuals necessaris per mantenir al dia les pàgines web per part dels responsables i que inclou recomanacions sobre com escriure per a la web tenint en compte el públic, l’arquitectura de la informació, etc.