Les activitats més destacades de REBIUN- Red Española de Bibliotecas Universitarias (sectorial de la CRUE) d'aquest curs acadèmic han estat les següents:

Organització de jornades i assemblees

-XV Workshop de REBIUN: Datos y Bibliotecas. Celebrat a Castelló i organitzat per la Universitat Jaume I el 29 i 30 de setembre del 2016. La Biblioteca hi va presentar la comunicació següent:

"Sobreviviendo a los datos. La Biblioteca de la UPF y la gestión de los datos de investigación", a càrrec d’Anna Casaldàliga, Marina Losada i Natàlia Plancheria.

-XXIV Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a Palma de Mallorca del 9 a l'11 de novembre del 2016 i organitzada per la Universitat de les Illes Balears. En aquesta assemblea es van presentar els resultats dels grups de treball de cadascuna de les línies estratègiques del III Plan Estratégico de REBIUN 2020 i els informes i els resultats dels diferents grups de treball estables.

-XV Jornadas CRAI: "Talleres para el éxito de un curso en línea", el 15 i 16 de juliol a la UNED (Madrid), amb les participacions següents:

“Convergencia de Biblioteca e Informática para la producción de materiales multimedia en la UPF”, a càrrec de Mercè Cabo.

Taller “Cómo estructurar un discurso audiovisual para la docencia. Distintas maneras de contar lo mismo”, a càrrec de Justí Torn.

 

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN

Línia 2. "Dar apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión". La UPF participa activament en els grups de treball dels objectius generals d'aquesta línia estratègica:

Objectiu 1. "Integrar de forma progresiva las CI2 en los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo, amb la participació de Carme Cantos, Joan Trench i Manel Lozano.

Objectiu 4. "Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la universidad". Amb la participació d'Anna Casaldàliga.

Objectiu 5. "Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo i Silvia Losa.

Línia 3. "Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las redes sociales". Marina Losada participa al grup de treball d'avaluació de repositoris (REBIUN-FECYT).