Trimestre d'Estiu

El Trimestre d'Estiu és l’oferta de la Universitat Pompeu Fabra per cursar assignatures de diferents titulacions durant els mesos de juliol i de setembre. És una oportunitat per als alumnes de la UPF per avançar en els seus estudis durant l’estiu i per a persones externes a la Universitat, perquè coneguin la docència de la UPF en un ambient internacional i s’enriqueixin amb les diferents visions d’un tema que poden aportar els diferents col·lectius. L’oferta es compon d’assignatures d’humanitats, de comunicació, d’economia i administració i direcció d’empreses, de ciències polítiques, de dret i de ciències de la salut i la vida. I sempre amb una anàlisi enfocada a temes actuals, en grups reduïts i amb orientació molt aplicada.

 

Nom de l'activitat Barcelona on Stage: Documentary Workshop 
Professor Ricardo Íscar
Inscrits 16

 

Nom de l'activitat Contemporary Barcelona and its Cultural History
Professor Stephen Jackobson
Inscrits 13

 

Nom de l'activitat Crisis. ¿Por qué Crisis?: Claves para Abordar la Crisis Española
Professor José Mª Raya
Inscrits 9

 

Nom de l'activitat Cultura y Literatura de los Siglos de Oro
Professora Anna Serra
Inscrits 6

 

Nom de l'activitat Current Issues on the European Union in a Global World
Professora María Gundín
Inscrits 17

 

Nom de l'activitat Govern Digital
Professors Jordi Marín i Josep M. Castellano
Inscrits 16

 

Nom de l'activitat Imágenes de España en el Cine Contemporáneo
Professor Alan Salvadó
Inscrits 8

  

Nom de l'activitat International Security and Conflicts
Professor Pablo Pareja
Inscrits 18

 

Nom de l'activitat                       La Edad de Plata: Intelectuales y Artistas en las Vanguardias Españolas de Entreguerras
Professor Juan de Dios
Inscrits 9

 

Nom de l'activitat  Modern Statistical Computing in R
Professor Albert Satorra
Inscrits 12

 

Nom de l'activitat Movimientos Sociales y Cambio Político-Cultural en España (S. XXI)
Professor Jordi Mir
Inscrits 9

 

Nom de l'activitat "Sketches of Spain": Spain in Contemporary Mass and Visual Culture
Professora Blanca Fullana
Inscrits 9

 

Nom de l'activitat Society and Politics in Contemporary Spain
Professor Javier Arregui
Inscrits 12

 

Nom de l'activitat Spanish Postmodernism and Beyond
Professor Eloy Fernández-Porta
Inscrits

17