Durant el curs 2016-2017, el servei de producció de materials multimèdia ha consolidat l'equip en el nou espai de La Factoria+ situat a la Biblioteca/CRAI del Poblenou.

Concretament:

  • S'han produït 13 projectes audiovisuals per a la docència, entre els quals destaquen un MOOC sobre la figura de Ramon Llull i un MOOC sobre Social Business.
  • S'han produït 6 projectes audiovisuals per a la recerca.
  • S'han produït 18 projectes audiovisuals per a serveis UPF.
  • S'ha consolidat l'oferta de vídeos en gravacions exteriors, entrevistes, plató, realitzacions en directe i vídeos en motion graphics.
  • S'ha iniciat un projecte de repositori de materials audiovisuals amb l’eina Kaltura, que ha de permetre emmagatzemar, preservar i servir aquests materials en diferents entorns, ja sigui l’Aula Global o el canal Youtube de la UPF, entre d’altres.