Obert al públic el Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC)

A principis de curs es va obrir al públic el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC). La seva finalitat és donar visibilitat a la recerca que es duu a terme a Catalunya (publicacions, tesis, projectes, grups de recerca...) i difondre-la des d'un únic lloc. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i d'avaluació de les activitats de recerca.

És un projecte de les universitats de Catalunya i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

La informació del PRC prové dels sistemes d'informació de la producció científica de les universitats catalanes i, en el cas de la UPF, correspon al Portal de Producció Científica.

El portal anirà incorporant noves funcionalitats i noves dades (estadístiques, projectes externs concedits al nostre PDI, dades de centres de recerca...).

A finals de curs, el portal comptava amb la producció cientítica de 672 investigadors de la UPF.

Novetats en el servei de préstec d'ordinadors portàtils

Amb l'inici del curs, es van incorporar algunes novetats en aquest servei orientades a donar més autonomia i noves prestacions als seus usuaris.

Des de la pàgina web de préstec de portàtils els usuaris poden donar-se d'alta en el servei; veure la disponibilitat de portàtils en temps real; afegir-se a la llista d'espera; triar el sistema per rebre notificacions del servei (SMS o correu institucional de la UPF).

També es van renovar els portàtils en préstec de la Biblioteca/CRAI del Poblenou, pel model HP 250 (P5T90-EA).

La Biblioteca, teva i de tothom. Cuida-la!

Amb l'inici del curs, es va posar en marxa una campanya de conscienciació per tal de:

  • Fomentar el bon ús dels espais i les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI.
  • Promoure el respecte per l’ambient de treball.
  • Especialment, conscienciar que a la Biblioteca no es pot menjar.

Bufet llibre a la Biblioteca/CRAI del Poblenou

El mes de juny i a la seu del campus del Poblenou, es va posar en marxa el Bufet llibre amb el lema “Empatxa't de cultura. Tria i remena entre un munt de llibres i emporta't els que més t'agradin”. Aquesta campanya va oferir a tota la comunitat universitària, gratuïtament, llibres i DVD de temàtica diversa. L'objectiu de la iniciativa és donar sortida a documents que no s'integren al fons bibliogràfic i que poden ser d'interès per a tota la comunitat: des de llibres especialitzats fins a novel·les en diferents llengües. Es va organitzar com a prova pilot, amb la idea que es pugui fer extensiva a tots els campus i repetir-ho periòdicament.

Ús del Turnitin per detectar coincidències en l'àmbit de la recerca

Amb l'objectiu d'oferir un millor suport a les activitats de producció científica del PDI, especialment en els processos de publicació, es va ampliar l'ús de l'eina de detecció de coincidències (Turnitin), que fins ara s'utilitzava exclusivament per a la docència. 

A partir d'aques curs, el PDI interessat pot utilitzar-lo també en els seus documents de recerca (articles, working papers, tesis pròpies o dirigides, etc.), per conèixer el percentatge de coincidències que hi detecta l'aplicació i per assegurar el compliment de les bones pràctiques de propietat intel·lectual. Actualment, abans d'acceptar un article per ser publicat, moltes editorials en fan una revisió a través d'un detector de coincidències (Turnitin o un altre de similar).

Aquesta nova prestació es vehicula mitjançant un procediment específic que consisteix en la creació d'una aula global personal preparada per pujar-hi els documents. 

Nou servei de suport a la gestió de les dades de recerca

La Biblioteca/CRAI va començar a oferir un nou servei de suport a la gestió de les dades de recerca (guiesbibtic.upf.edu/data). Aquest suport s'articula amb una guia informativa, una eina per elaborar el Pla de Gestió de Dades (PGD) i suport per publicar les dades de recerca (datasets) al Repositori Digital de la UPF.

L'eina serveix per elaborar el Pla de Gestió de Dades que permet redactar i elaborar el PGD de manera ràpida, senzilla i col·laborativa. Aquesta eina, que segueix les especificacions del PGD dels projectes del programa H2020, està personalitzada amb diverses concrecions per als investigadors de la UPF.

La nova guia conté informació per publicar dades de recerca en obert, ja sigui en repositoris temàtics o a l'e-Repositori.  

La Biblioteca i el Servei d'Informàtica han adaptat l'e-Repositori per publicar aquestes dades de recerca i fer-les més visibles i relacionar-les amb les publicacions resultants.

Amb aquest nou servei, es vol ajudar els investigadors a dur a terme una gestió de les dades més eficaç i complir els requeriments dels organismes finançadors.