Al llarg del curs van continuar les donacions i les cessions de fons bibliogràfic i documental. Cal destacar-ne les següents, ordenades cronològicament:

Francisco Sanz Franco

Donació pòstuma, feta l'octubre del 2016 per la seva família, d'uns 500 volums sobre literatura, història i pensament de la cultura clàssica grega.

Maria Lluïsa Penelas

Donació, el desembre del 2016, d'una col·lecció d'un centenar d'exemplars sobre feminisme, estudis de gènere i biografies de dones.

Fèlix Martí Ambel

Donació, el desembre del 2016, de vuit manuscrits litúrgics en llengües orientals (pāli, sànscrit i tibetà) i en diferents suports escriptoris (fulles de palma, etc.). Aquests documents complementen la donació feta pel mateix donant el juliol del 2003, d'una col·lecció d'aproximadament 7.000 volums de monografies i 80 col·leccions de publicacions en sèrie sobre tres grans àmbits temàtics: filosofia, ciències socials i teologia. 

Santiago Segurola

Donació, el març del 2017, d’una col·lecció de 200 llibres sobre periodisme esportiu.

Aurelio Major

Donació, el març del 2017, d'una col·lecció de les revistes iberoamericanes de cultura Vuelta i Vuelta Sudamericana.

CIEMEN

Cessió en règim de comodat, a partir de l’abril del 2017, de la col·lecció de monografies i de publicacions en sèrie del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN). Es tracta d’una col·lecció de 5.000 llibres i opuscles i de 900 col·leccions de publicacions en sèrie, formada per temàtiques relacionades amb nacions i pobles sense estat, drets col·lectius i drets lingüístics, circumscrita sobretot a Europa, però també a Amèrica Llatina i Àfrica.

Joan Camps i Giró

Donació pòstuma, feta el maig del 2017 per la seva família, d'uns 600 volums de la biblioteca particular de l’historiador vallesà traspassat l’any 1976.

Juan Carlos Garavaglia

Donació pòstuma, feta el maig del 2017 per la seva família, d'uns 1.000 volums i que complementa la donació feta el 2014 i en vida de Juan Carlos Garavaglia d'una col·lecció de més de 500 llibres sobre història política, econòmica i social de Mèxic.

Jorge de Persia

Donació, el maig del 2017, d'una col·lecció d'aproximadament 1.000 volums de temàtica musical, artística i cultural. 

Beatriz de Moura

Donació, el juny del 2017, d'una col·lecció de 700 exemplars de novel·les d’autors contemporanis en diferents llengües estrangeres (anglès, francès, italià, alemany, portuguès, japonès, etc.).

Ricart Camí i Aliart

Donació pòstuma, feta el juliol del 2017 per la seva família, d'uns 3.000 volums en els camps de les humanitats i les ciències socials, en general, i principalment sobre literatura i història.