El curs 2016-2017, la Generalitat de Catalunya ha engegat la quarta convocatòria del Pla de Doctorats Industrials (DI-2016). El Pla, gestionat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), compta amb el suport de la UPF, de la resta d'universitats catalanes i del món empresarial per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.

La Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat en aquesta convocatòria set ajuts de doctorat industrial, els quals han estat concedits. Els ajuts corresponen als projectes universitat-empresa següents:

Doctorat en TIC-Empresa: Oesia Network, S.L.

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Anders Jonhson
Projecte: "Desenvolupament de metodologies de Deep Learning i Reinforcement Learning en entorns industrials"

Doctorat en TIC-Empresa: Seat

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigadors: Miquel Oliver i Helena Ramalhinho
Projecte: "Logistic center"

Doctorat en TIC-Empresa: BMAT

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigadora: Emilia Gómez
Projecte: "Music/speech Detection in Broadcast media programs"

Doctorat en TIC-Empresa: SEAT

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigadora: Davinia Hernández
Projecte: "Formación integrada en el trabajo y apoyada por tecnologías"

Doctorat en Biomedicina-Empresa: Biokit Research

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigador: David Andreu Martinez
Projecte: "Nous biomarcadors per al diagnòstic de toxoplasmosi / IgM-specific Sequences for Toxoplasmosis Diagnostics" (CAT)

 

Doctorat en Dret-Empresa: Anterveti Consulting, S.L.

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Josep Ibañez
Projecte: "Representació i promoció dels interessos de ciutats a nivell internacional"

 

Doctorat en TIC-Empresa: EURECAT

Modalitat d'ajut: específic
Import: 8.472 euros (doctorand)
Investigadora: Emilia Gómez
Projecte: "Immersive audiovisual production enhancement based on 3D Audio"

 

Els ajuts de Doctorat Industrial tenen una durada màxima de tres anys i s'estructuren en tres anualitats, amb dotacions per a la Universitat, l'empresa i el doctorand.

Des del passat mes de març i fins al desembre del 2017 està vigent la cinquena convocatòria de Doctorats Industrials (DI-2017). A data 30 de juny del 2017 la UPF ha sol·licitat l'ajut als projectes següents, que han estat atorgats en la primera resolució parcial d'aquesta convocatòria:

Doctorat en TIC-Empresa: FLUTTR PROFESSIONAL NETWORK

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 27.360 euros (UPF i doctorand)
Directors de tesi: Anders Jonsson i Vicenç Gómez
Projecte: "Interactiva Machine Learning in online professional networks"

 

Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge-Empresa: DATAWORDS DATASIA

Modalitat d'ajut: específic
Import: 8.472 euros (doctorand)
Investigadora: Carme Colomines
Projecte: "An optimized post-editing strategy: copywriting with controlled language and MT choice"