Durant el curs 2016-2017 s'han produït les novetats següents en les seus de la Biblioteca/CRAI.

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

Durant el mes de febrer, un dels espais ja existents (20.s13) s'ha redefinit com a sala d’estudiants de màster de la UPF. Disposa de 40 llocs de treball, i en el mateix espai es troba dipositada una part del fons de revistes de la Biblioteca.

Durant el mes de març s'han portat a terme diferents redistribucions de fons bibliogràfic, i que han permès incrementar la capacitat per a documents de reserva, antics, valuosos i pendents de processament.

Entre els mesos d’abril i de juliol també s'ha fet treballs de millora i de condicionament del sostre en diferents espais.

Biblioteca/CRAI del Poblenou

El mes de setembre del 2016 s'han posat en funcionament els espais de la primera planta de l’edifici La Fàbrica, dedicats al nou servei de creació digital de La Factoria+. Es tracta d’una àrea d’oficina, una sala de reunions i una sala de visionat.

Durant l’estiu del 2017 s'han portat a terme al mateix edifici diferents accions per esporgar i redistribuir el fons bibliogràfic i ampliar els llocs de treball per als usuaris.

Biblioteca del Campus Universitari Mar

S'han portat a terme dues actuacions simultànies per afavorir el silenci en la zona d’entrada de la Biblioteca: instal·lar un revestiment acústic absorbent en el sostre de la zona de taulell i canviar la primera de les portes d’entrada i instal·lar-n'hi una segona.