La formació transversal de lliure elecció és la formació que s'ofereix als estudiants de la Universitat per cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui seguir en el marc d'un programa d'intercanvi o mobilitat.

Aquesta formació dóna resposta a la voluntat de la Universitat d'oferir als seus estudiants programes flexibles, que permetin adquirir competències i coneixements transdisciplinàriament.

La Universitat ha iniciat durant el curs 2016-2017 l'oferta d'assignatures de formació transversal de lliure elecció, de primer, segon i tercer trimestre, a les quals s'han matriculat 61 estudiants, i també durant el Trimestre d'Estiu, juliol i setembre, amb 69 estudiants matriculats.