El mes de febrer del 2017, el CSUC va crear una nova àrea d’activitat destinada a potenciar el suport al que es coneix com a Ciència Oberta (Open Science).

La Biblioteca de la UPF hi participa amb dos grups de treball: Comissió de Treball del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya i el Grup de Treball de Suport a la Recerca.  

L'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació ha continuat treballant en l'execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis bibliotecaris i la preservació i la difusió de la informació.

S'ha adjudicat la contractació d’un sistema de gestió de biblioteques per a totes les institucions del CSUC a l’empresa Innovative Interfaces. La implementació d’aquest sistema (Sierra i Encore) es farà entre el 2017 i el 2018.

Les biblioteques universitàries que formen part del CSUC, amb el suport de la Biblioteca de Catalunya, van dur a terme un procés iniciat feia dos anys per implementar les noves normes internacionals de catalogació RDA i que a la UPF es van començar a usar el mes de febrer.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) va continuar amb el funcionament i el creixement habituals. A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de 5.487.771 registres bibliogràfics.

D’altra banda, durant el 2016, a la Biblioteca Digital de Catalunya es van descarregar uns 5.144.755 articles de revistes electròniques i es va continuar treballant amb els consorcis espanyols per tal d’obtenir acords marc avantatjosos, com ara l’acord 2017-20 amb Elsevier, en el qual es van pactar uns increments anuals més moderats dels previstos inicialment.

També ha funcionat amb normalitat el programa PICA, que gestiona el préstec consorciat i el préstec interbibliotecari en l’àmbit del CSUC i el magatzem cooperatiu GEPA.

Formació

-Participació a la sessió "Guimeraton": curs pràctic amb RDA ,que es va fer del 13 al 15 de desembre del 2016.