Durant el curs 2016-2017 s'han instal·lat dos nous tallafocs de nova generació, un a cadascuna de les dues línies que connecten la UPF amb Internet, de 10 Gbps i 1 Gbps. L'objectiu és millorar l'accés als serveis al núvol i la demanda creixent de continguts audiovisuals.