De la UPF
Erasmus+ estudis 581
Convenis bilaterals 243
Erasmus+ pràctiques 52
MApS (Mobilitat en Aprenentatge Servei) 1
SICUE (Intercanvi entre universitats espanyoles) 3
Total 880

 

A la UPF
Erasmus+ acadèmic (Europa) 451
Convenis bilaterals 143
Programa d'Estudis per a Estrangers 1.217
Escola d'Estiu Internacional UPF 114
SICUE  (Intercanvi entre universitats espanyoles) 31
Visitants 59
Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional 19
Total 2.034