Modalitats

Solicitats

Import Sol.

Atorgats

Import Atorg.

 Modalitat A: Projecte d'Innovació en el Model Educatiu

 26

 155.647

 17

 64.200

 Modalitat B: Projecte de Reorganització Docent

 6

 41.200

 5

 24.200

 Total sol·licituds

32

196.847

22

88.400