Tipus de formació Edicions Nombre d'estudiants
Màsters 51 1399
Diplomes de postgrau 62 4983
Cursos de postgrau 36 2225
Total 149 8607