Visualització del contingut web

GRUP Homes Dones Total Persones
Grup 1 33 53 89
Grup 2 37 15 52
Grup 3 38 26 64
Total 108 97 205