SUBGRUP - Escala Homes Dones Total Persones
SUBGRUP A1
 Escala tècnica 10 13 23
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 9 12
SUBGRUP A2
 Escala de gestió 13 52 65
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 37 48
SUBGRUP C1
 Escala administrativa 25 163 188
SUBGRUP C2
 Escala auxiliar administrativa 25 73 98
AGRUPACIONS PROFESSIONALS (E)
 Escala auxiliar de serveis 30 20 50
Total 117 367 484