3.5.1 Places a concurs del personal d'administració i serveis. 2016-2017

  Funcionaris Laborals Total
Nombre de convocatòries

3

3

6

Nombre de places convocades a concurs

3

11

14

 

3.5.2 Places a oposició del personal d'administració i serveis. 2016-2017

  Funcionaris
Nombre de convocatòries

1

Nombre de places convocades a oposició

4